KURUMSAL VE BİREYSEL İLETİŞİM İLE DAVRANIŞ MODELLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Konusu;

Yoğun iş temposunun ve bazen de kentsel nedenlerin oluşturduğu birçok etken, işyerinde verimliliği ve bağlı olarak satışları, müşteri ilişkilerini, bununla beraber de karlılıkları oldukça etkilemektedir.

Kurumların ve işletmelerin var oluş sebepleri arasında karlılık kavramı olduğu kadar, kurumun gelecek yıllarda marka değerine ulaşması ve ekonomik yaşamda hedeflerine yaklaşabilmesi de önem arz etmektedir.

Kurumsallığın bir iş anlayışı olarak benimsendiği  firmalardaki iş akım planlarının düzgün işlemeyişi veya işletilemeyişinin de birçok sorunu büyütmekte olduğu görülebilmektedir.

Türkiye’de kurulu işletmelerin, küreselliğin de getirdiği global ekonomiye yönelmedeki hızlı gidişin de yarattığı değişim ve dönüşüm planlamalarındaki gecikmelerin de motivasyonel değerlerin düşüklüğüne bağlanabilmektedir.

Banko hizmeti gerçekleştiren, bireysel ilişkiye dayalı modellerden iş planı oluşturan kuruluşlardaki temel bilgi ve davranış modelleri bilgisi eksikliğinin, hizmet kalitesini düşürerek müşteri ilişkilerini bozabilmekte olduğu görülmektedir.

Bu konulara bağlı olarak işlenecek eğitimde, kurum içi ve dışı davranış modelleri, tutum ve davranışların özellikleri gibi ana temaya bağlı olarak aşağıdaki içeriğe odaklanılarak uygulamalar yapılacaktır.

Eğitimin uygulama bölümünde muhtelif video gösterimleri,vaka çalışmaları,test uygulamaları ve rol-play çalışmaları ile interaktif bir model uygulanacaktır.

Eğitim sonunda ne kazanacaksınız?

 • Kişisel yeteneklerinizi işinize en üst seviyede yansıtacaksınız,
 • Bireysel iletişim tekniklerini öğrenerek, iletişim hatalarınızı görebileceksiniz,
 • Markanıza ve kurumunuza karşı güçlü bir bağlılık geliştireceksiniz,
 • Çözüm ve iş ortaklarınızla iş geliştirme konusunda bilgileneceksiniz,kurumsal davranış hatalarınızı ortadan kaldırabileceksiniz.
 • İkna yöntemlerini öğrenerek zor insanları aşabilmede daha yetkin olabileceksiniz,
 • İsteksiz çalışma ekip çalışmasına uyum gösterememe gibi benzer sorunları çözebileceksiniz,
 • Motivasyonu yüksek bireyler olacaksınız

Eğitim İçeriği

1.gün

 • İşyerinde davranış modelleri
 • Kurumsallık neden önemlidir?
 • Kurum ve kurum kültürü.
 • Kurum ve marka yaratma, markanın önemi
 • İş yerinde ne tür krizler yaşıyorsunuz
 • Motivasyon nedir?
 • Pozitif ve negatif motivasyon
 • Çalışanların motivasyonunu etkileyen nedenler
 • Motivasyon teorileri
 • Geri bildirimdeki sorunlar
 • Çalışanların beklentilerini anlama ve karşılama
 • İşyerinde motivasyon arttırıcı önlemler
 • Zaman yönetimi ve zaman kaybının maliyeti
  • Zaman Planlama Rehber
  • Zaman Planlama Süreci
  • Günü Planlamak
  • Zaman Yönetim Organizasyonu
  • Yaratıcı olmak
  • Zaman Üreticilerinin Alanları (telefon görüşmeleri, toplantılar vb.)
 • Kurumsal iletişim ve kurumsallığın önemi
 • Modern yönetimde motivasyonel değerler
 • Duygusal zeka
 • Stres yönetimi ve stresin tanımlanması
 • Örnek olaylar

2.Gün

(Kurumsal ve Bireysel iletişim teknikleri)

 • İş yerinde yaşanan krizler,
 • İnsan ve Davranışı
 • İnsan Davranışlarındaki Farkların Kaynakları
 • İnsanlar Neden Zor İnsan Olur?
 • Çatışmalı Zorlu Durumlar.
 • Müşteri itirazları ve itirazlarla başa çıkma, itirazı kaldırırken müşteriyi memnun edici modeller
 • Olumsuzluk Kaynakları, Nedenleri ve Başa Çıkma Teknikleri
 • Yaygın Zor İnsan Tipleri ve davranışlar
 • Zor Davranışlar
 • Zor Davranışlara Örnekler
 • Zor İnsanlara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
 • Zor İnsan Tipleri Zor İnsanları Sakinleştirme Teknikleri Etkin iletişim,iletişim
 • Hitap edilen topluluklar analizi ve hitap korkuları
 • Konuşmanın yorumlanması ve etkili konuşma
 • Doğru konuşma teknikleri ve ses kullanımı
 • Doğru ritmin, doğru beden dilinin ve doğru duygunun belirlenmesi
 • Anlamak için dinlemek, uygun soru sorma yöntemleri
 • Algılama, algıda seçicilik ve çözüm önerileri
 • Dinleme ve soru sorma teknikleri
 • Etkili iletişimdeki aksaklıklar ve Türkiye gerçekleri,
 • İletişim modelleri ve iş yaşamına etkileri,
 • İletişimin olmazsa olmazları,
 • Memnuniyetsiz Kişileri Memnun Etmede Dikkat Edilecek ayrıntılar
 • İkna ve iknada etki

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz