Laboratuvar Teknisyeni

TANIM 

Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır. 

GÖREVLER 

Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar, 
Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar, 
Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar, 
İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder, 
Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, 
Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget), 
Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı), Kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Tıbbi laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin; 
Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, 
Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, 
Rutin işler yapmaktan sıkılmayan, 
Sorumluluk sahibi, 
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Tıbbi laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Tıbbi laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler. 
Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için İlköğretim okulu mezunu olmak, gerekmektedir. Başvurular arasında en yüksek diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimin 1.2. yılında pratik ve teorik eğitimi birlikte alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.

MESLEKTE İLERLEME 

Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuar bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Fizik Tedavi, Diyaliz, Hidroterapi, Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Laboratuvar, Elektronörofizyoloji, Tıbbi Mümessilik ve Pazarlama, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) ve İş ve Uğraşı Terapisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. 
İşyerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabilirler. 

BENZER MESLEKLER

Biyoloji laboratuar teknisyeni, Kimya teknisyeni. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Sağlık meslek liselerinde eğitim görenler, pratik eğitim esnasında 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret alırlar. 
Özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda asgari ücretin 2-4 katı civarında ücret almaktadırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.