Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

0

Liderlik, yöneticiliğin bir bölümü olsa da tamamını kesinlikle oluşturmaz. Ama yine de yöneticiliğin önemli bir parçasıdır. Her lider az ya da çok bir yöneticidir. Ancak her yönetici bir lider değildir. Lider ve yönetici farklılıklarından biri de, otoritenin kaynağıdır.

Lider otoritesini grup üyelerinden alır. Yönetici ise otoritesini mevzuattan alır. Liderlik de baskı değil inandırma vardır. Yönetici ise kendisine verilen yetkilerle baskı uygulayabilir. Kişinin lider olabilmesi için ona tabi olanların varlığı zorunludur. Oysa yönetici için böyle bir zorunluluk yoktur. Lider grubu tarafından seçilerek liderlik konumuna getirilirken  yönetici genellikle atama yolu ile o statüye sahip olur.

Liderin en önemli görevi etkilemedir. Yöneticinin görevi ise yönetim fonksiyonlarını yerine getirecek örgütsel amacı sağlamaktır. Lider grubun bir üyesi olarak diğer üyelerle çok yakın ilişkiler kurmayı önerebilir. Yönetici ise daha mesafeli davranma eğilimindedir. Liderler genellikle çalışanlara yönelik iken yöneticiler işe ve üretime yönelik faaliyette bulunurlar. Lider kişisel gücünü kullanırken, yönetici yasal gücünü kullanır. Lider büyük planların başlatıcısıdır. Yönetici ise bu planların gerçekleşmesini sağlar.

Liderlikte gruptaki üyeler isteyerek liderin emirlerine uyarlar. Yöneticilik de ise böyle bir keyfiyet söz konusu değildir. Lider yenilik yapar yönetici idare eder. Lider geliştirir, yönetici ise muhafaza eder.

Lider insan üzerine odaklanır, yönetici sistem ve yapı üzerine odaklanır. Lider güven verir, yönetici ise kontrol mekanizmalarına önem verir. Lider ileri görüşlüdür. Uzun vadeli bir perspektife sahiptir. Yönetici ise kısa vadeli düşünmek zorundadır. Lider ne ve ne için sorularını sorar, yönetici ise nasıl ve ne zaman sorularını sorar. Lider statükoyu değiştirmeye çalışır, yönetici statükoyu kabullenir ve korur. Lider doğru işi yapar, yönetici ise işi doğru yapar.

Lider iş görenlerini kendi yetenekleri doğrultusunda ve ilgileri doğrultusunda karar alma aşamasında onları dinleyerek düşüncelerine değer verdiğini gösterir.

Bu farklılıkların oluşmasının temel kaynağı; liderlik ve yöneticilik konumlarının güç kaynaklarını nereden aldıkları oluşturmaktadır. Öyle ki her iki statünün de sınırlarının belirleyici unsurunun iktidarlarının kaynağını nereden aldıkları belirleyici olmaktadır.

 

Share.

Leave A Reply