Maaşlarımız nereye gidiyor? İşte cevabı

0

Emekliler ve ücretliler maaşlarının üçte birini kiraya yatırıyor, gıdadan çok ulaşıma para harcıyor. En az harcama ise sağlık, eğlence ve kültür alanında yapılıyor.

Emeklilerin konut ve kira için yaptıkları harcama, aylıklarının yüzde 29,1ine denk gelirken, ücretli çalışanlarda bu oran yüzde 23,4 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 yılı hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerine göre emeklilerin konut ve kira için yaptıkları harcama, aylıklarının yaklaşık üçte birini (yüzde 29,1) buluyor. Yüzde 24,2lik gıda ve alkolsüz içecek harcamaları ile bu rakam aylıkların yarısından fazlasına (yüzde 53,3) ulaşıyor.
 
Ulaştırma harcaması da emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Geçimini emekli aylığı ile sağlayanlar ulaştırma için bütçelerinden yüzde 13,6 pay ayırıyor.
 
Emekli aylığından, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri harcamaları yüzde 7,2, giyim ve ayakkabı yüzde 4,1, lokanta ve oteller yüzde 3,8, alkollü içecekler, sigara ve tütün yüzde 3,7 pay alırken, haberleşme için ayrılan harcamaların oranı ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşiyor.
 
Emekliler aylıklarından eğlence ve kültür için yüzde 3lük pay ayırıyor. Sağlığa ayrılan pay ise yüzde 2,1e kadar geriliyor. Emeklilerin, eğitim harcamaları ise aylıklarının yüzde 1,1ine denk geliyor.
 
ÜCRETLİLER GIDADAN ÇOK ULAŞIMA PARA HARCIYOR
 
Maaş, ücret ve yevmiyelilerin konut ve kira harcamaları için bütçelerinden ayırdığı pay yüzde 23,4 iken, gıda harcamaları ise yüzde 18,3e karşılık geliyor.
 
Ücretlilerin ulaştırma için harcadıkları tutarın, gıda harcamalarının üzerinde olması ise dikkati çekiyor. Buna göre, ücretlilerin aylıklarının yüzde 19,3ü ulaştırma harcamalarına gidiyor.
 
Emeklilerden farklı olarak ücretliler, lokanta ve otellere aylıklarının yüzde 7,3ünü harcıyor. Söz konusu grubun mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri harcamaları için ayırdığı pay yüzde 6,5e denk gelirken, bu harcamayı yüzde 5,4 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,4 ile alkollü içecekler, sigara ve tütün, yüzde 4 ile haberleşme izliyor.
 
Ücretlilerin eğlence ve kültüre ayırdıkları pay yüzde 3,2, eğitim hizmetleri için yüzde 2,3ü buluyor. Sağlığa ayrılan pay ise yüzde 2,1de kalıyor.
 
MÜTEŞEBBİSLER HARCAMALARIN YARISINI KİRA VE GIDAYA YAPIYOR
 
Müteşebbisler gelirlerinin yüzde 21,8ini konut ve kira için, yüzde 20,1ini de gıda harcamaları ile ulaştırma için kullanıyor.
 
Müteşebbisler, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri harcamaları için yüzde 6,9 pay ayırırken, bunu yüzde 5,3 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,9ar pay ile lokanta ve oteller ile alkollü içecekler, sigara ve tütün harcamaları izliyor.
 
Müteşebbislerin haberleşme ve eğitim için ayırdıkları pay yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşirken, eğlence ve kültür yüzde 2,7, sağlık ise yüzde 2,2 oranında harcamalardan pay alıyor.
Share.

Leave A Reply