Bu bölümde, maden cevherlerin bulunması, çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapılır. Maden Mühendisliğinin, cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktarının saptanması olmak üzere iki temel alanı vardır.Öğretim süresi 4 yıldır. Temel fen dersleriyle birlikte statik, mukavemet, malzeme, petrografi, maden hazırlama ve kazı, jeoloji, topografya, hidrolik dinamik, cevher hazırlama, jeofizik maden yatakları, kimya mekaniği, maden ekonomisi, maden hukuku, metalurji maden makinaları gibi mühendislik ve meslek dersleri okursun. Yaz aylarında staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında, “Maden Mühendisi” ünvanını alırsın. Alanınla ilgili resmi kurumların yanı sıra özel sektörde iş bulabilirsin.