MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ

Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğru olarak yorumlanması; işletme faaliyetlerinin ve işletme performansının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan mali tablolarda sunulan finansal bilgiler, hem sürdürülebilir büyüme anlamında yönetim kararlarına ışık tutarken, işletme kaynaklarının doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır.

Bu eğitim kapsamında, işletme yöneticilerinin; Muhasebe / Finans bölümü yetkililerinin ve uzmanlarının; Finansal Tabloları analiz edebilme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi, Finansal Analizin öneminin kavranılması ve Mali Tablo Analiz tekniklerinin öğretilerek, katılımcılara bu alanda sistematik bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir.

TEMEL MALİ TABLOLAR

 • BİLANÇO
  • Bilançonun tanımı ve özellikleri, Bilanço düzenleme ilkeleri
  • Bilançonun biçimsel yapısı ve bölümleri
  • Bilançonun düzenlenme aşamasında öne çıkan hususlar
  • Veri yasaları ve yeni TTK kapsamında Bilanço
  • Türkiye Finansal raporlama Standartları ve Bilanço
 • GELİR TABLOSU
  • Gelir Tablosunun tanımı ve düzenlenme ilkeleri
  • Gelir Tablosunun biçimsel yapısı ve bölümleri, yer alan bilgilerin incelenmesi
  • Gelir tablosu ile ilgili özel hükümler ve gelir tablosu Dipnotları
 • ENFLASYONUN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA OLAN ETKİLERİ
 • SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
  • Tanımı ve biçimsel yapısı
  • Bölümler ve sunulan bilgiler
 • NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU
  • Tanım ve biçimsel yapı
  • Bölümler ve tabloda yer alan bilgiler
  • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosunun düzenlenmesi ve yorumlanması
 • NAKİT AKIM TABLOSU
  • Nakit Akım Tablosunun tanımı ve özelliği, Nakit Akım Tablosunda sunulan bilgiler
  • Nakit akım tablosunun düzenlenmesi ve öne çıkan hususlar
 • ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun tanımı, önemi ve biçimsel yapısı
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun düzenlenmesi

MALİ TABLOLARIN ANALİZİ

 • Finansal Tablo Analizinin tanımı, kapsamı ve Amacı
 • Finansal Analiz Teknikler
  • Karşılaştırmalı Tablo Analizleri
   • Karşılaştırmalı Tabloların düzenlenmesi
   • Uygulama örnekleri ve değişimin analizi
  • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
   • Yüze İndirgenmiş Mali Tablolar
   • Yatay ve Dikey Analizler
   • Uygulama Örnekleri, Analiz ve Yorumlar
  • Oran Analizleri
   • Likidite Oranları
   • Mali Yapı Analizinde kullanılan Oranlar
   • Çalışma ve Faaliyet Verimliliğini ölçen oranlar
   • Büyüme ile ilgili oranlar
   • Mali Yükümlülükler ve Faizlerin karşılanması ile ilgili Oranlar
   • Örnek Olaylar, Uygulamalar, Yorumlar
  • Katma Değer Analizleri
   • İşletmede yaratılan Katma Değerin belirlenmesi ve yıllar itibariyle analiz edilmesi
   • Katma Değer Kullanım Tabloları
   • Kişi başına katma değer analizi ve şirket performansı
  • Kritik Hedefler Tablosu
  • Çalışma Sermayesi Yeterlilik Analizleri

TARTIŞMALAR; ÖNERİLER; ÇÖZÜMLER

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz