• Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları, Mali Analizin Yeri, Önemi
 • Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,
 • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara – Kaynaklara İlişkin)
 • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere – Giderlere İlişkin)
 • Fon Akım Tabloları
 • Nakit Akım Tabloları
 • Özkaynak Değişim Tabloları
 • Net İşletme Sermayesi Tabloları
 • Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
 • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
 • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkiler
 • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşiitleri Ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Değişim Analizleri
 • Trend Analizleri,
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Bürüt Satış)
 • Başabaş Noktası Analizi
 • DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol
 • basvuruformu

  Eğitime Başvuru Formu

   Adınız (gerekli)

   Epostanız (gerekli)

   Telefon No (gerekli)

   Eğitim Adı

   İletiniz