Bu mühendislik programı, matematiğin ilke ve yöntemlerinin endüstri, ekonomi ve tüm mühendislik sorunlarında kulanımını sağlayacak insan gücünü yetiştirir. Endüstride, mühendislik ve ekonomi problemlerinin.matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapar.Öğretim süresi 4 yıldır. İlk yıl matematik analizi, analitik geometri, lineer cebir gibi temel matematik dersleri ile fizik, kimya gibi dersler okursun. Daha sonraki yıllarda, nümerik analiz, diferansiyel denklem gibi matematik derslerine ek olarak genel ekonomi, mukavemet, işletme ekonomisi, probabilite ve istatistik, bilgisayar tasarımı, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi, fabrika organizasyonu ve iş hukuku gibi mühendislik ve ekonomi dersleri alırsın. Ayrıca yaz tatillerinde zorunlu staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında, “Matematik Mühendisi” olursun. Matematik Mühendisleri, gelişen çağımızda değişen endüstri ve ekonomi alanlarına paralel olarak geniş bir iş alanına sahiptir. Teorik, bilimsel ve akademik çalışma alanları yanında, aldıkları sosyal eğitim yardımıyla çalışma hayatına teorik bilgilerini kolayca aktarabilirler. Matematik Mühendisleri, TÜBİTAK, DİE gibi kuruluşlarda çalışabildikleri gibi, çeşitli sektörlerde, özellikle bankaların bilgi işlem merkezlerinde görev alabilirler.