Matematik Öğretmenliği lisans programı, eğitim fakülteleri tarafından yürütülmektedir. Bu bölümün amacı ortaöğretim kurumlarının matematik öğretmeni gereksinimini karşılamaktır.Öğretim süresi 5 yıldır. Öğretimsüresince, soyut matematik, analitik geometri, doğrusal cebir, soyut cebir, diferansiyel denklemler, kompleks analiz, topoloji, sayısal yöntemler gibi matematik konularının yanında temel fizik, temel kimya, istatistik, eğitim psikolojisi, bilgisayar programlama ve eğitim yönetimi gibi dersler okursun.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında, “Matematik Öğretmeni” olursun. Orta dereceli okullarda, özel eğitim kurumlarında alanınla ilgili öğretmenlik yapabilirsin.