Mermerci ve Süsleme Taşçısı

TANIM 

Cilalanıp parlatılabilen her türlü taşı çeşitli makine ve teçhizatla kesip tornada işleyen, parlatan süsleme işleri yapan ayrıca inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu mermer tezgahı, denizliği, eşiği gibi işleri yapan kişidir.

GÖREVLER 

Çeşitli mermer ve taşları istenilen ölçülerde keser, deler ve şekillendirir,Mermer üzerine çeşitli şekiller ve yazılar yazar, Yapılan eşyaları parlatır,
Atölyesinde bulunan makine ve avadanlıkların bakım ve temizliğini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Mermer kesme makinesi, matkap (delme makinesi) ve çeşitli çaplarda matkap uçlar, torna makinesi, akemi, polyester ve katkı malzemeleri, silim tezgahı, polisaj makinesi, parlatıcı takımlar, cilalar, çeşitli boyutta taş ve mermer kesicileri, çekiç vb. aletler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Mermerci ve süsleme taşçısı olmak isteyenlerin; El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,Tasarım ve çizim yeteneğine sahip, Estetik duygusuna,Yoğun ve yaygın dikkate sahip,Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,Uzay ilişkileri yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip,kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Mermerci ve süsleme taşçıları mermer fabrikaları ve hediyelik eşya yapan taş ve mermer atölyelerinde çalışırlar.Çalışma ortamı tozlu, sulu ve gürültülüdür.Meslek elemanları diğer çalışanlar ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Mermerci ve süsleme taşçıları mermer işleme fabrikalarında, mermer atölyelerinde, her türlü mermer inşaat montaj ve dekorasyon işlerinde ve hediyelik taş eşya yapan atölyelerde çalışırlar. Meslek elemanları her zaman kendilerine iş bulma olanağına sahiptirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde mermercilik ve süsleme taşçılığına yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.
Ayrıca; mesleğin eğitimi, bazı endüstri meslek liselerinde “Mermer Teknolojisi” bölümlerinde ve Halk Eğitim Merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Endüstri Mesleklerinin mermer teknolojisi bölümüne girmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okullara giriş koşullarına uygun olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mermerci ve süsleme taşçılığı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Eğitimin teorik dilimi haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, pratik dilimi ise haftada 5 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir. Teorik eğitimde; tesviyecilik, taşçılık ve mermer üretimine ilişkin yöntemler, mermer ve süslemede kullanılan taşların özellikleri, mermer ve süsleme taşçılığında kullanılan alet ve makineleri tanımayı ve bunları çalıştırma, kullanma tekniklerini, mermercilikte kullanılan malzemeyi tanımayı ve gerekli yerlerde kullanmayı öğrenirler. Pratik eğitimde; işyerinin çalışma düzeni, meslekte kullanılan makine ve aletleri kullanmayı, mermer ve süs taşlarını işlemeyi öğrenirler. Endüstri meslek liselerinde eğitim 4 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini hafta da iki gün okulda, pratik eğitimlerini hafta da üç gün işletmelerde yaparlar. Endüstri meslek liselerinde verilen teorik eğitimde çıraklık eğitiminde verilen konuların dışında öğrencilerin müşteri ve diğer çalışanlarla münasebetlerine yardımcı olması ve standardizasyonun önemini vurgulaması açısından seçmeli ders olarak Organizasyon ve İş Etüdü dersi ile Standardizasyon ve Kalite dersleri verilmektedir. Pratik eğitimde Mermer ve süs taşlarını işlemenin yanında Mermer plaka dış cephe kaplaması, yer kaplaması ve duvar kaplamacılığının yanında Mermer Montaj ve dekorasyon işlerini de öğrenirler.
Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” unvanı verilir.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Mermerci ve süsleme taşçısı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
Meslek lisesi mezunları doğrudan ustalık sınavına girebilirler.

BENZER MESLEKLER

Tornacı, Tesviyeci, Yer Parkesi Döşeyicisi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, yaptıkları çıraklık sözleşmesi gereği en az asgari ücretin % 30u oranında aylık ücret almaktadırlar.
Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.İşletmelerde meslek eğitimi yapan endüstri meslek lisesi öğrencileri yaşlarına uygun asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret alırlar.Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra işçinin deneyim ve yeteneğine, işyerinin durumuna göre asgari ücret veya asgari ücretin üzerinde kazanç elde edebilirler.
Usta unvanını aldıktan sonra kendi işini kuranların kazanç durumu yaptığı işle orantılı olarak değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.