Metalurji ve Malzeme Mühendisi

TANIM 

Metalurji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımların elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten kişidir.

GÖREVLER 

Maden cevherini çeşitli yöntemlerle temizler,Konsantre olmuş cevherin saflaştırılması işlemlerine gözcülük eder,Metal karışımlardan çeşitli alaşımlar elde edilmesi işlemini yürütür,Cevherin yarı mamul ürün haline getirilmesini sağlar,Sıvı cevherin, istenilen şekilde ve biçimde kalıplara dökülmesini ve mekanik yöntemlerle şekillendirilmesini sağlar,Alaşımların iletkenliğini, sertliğini ve dayanıklılığını ölçen deneyler yapar,Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi istenilen özellikleri elde etmek için haddeleme ve tavlama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, Optik mikroskop, Test cihazları,Tarama-elektron mikroskobu, Kalıplama makineleri ve laboratuar ekipmanı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Metalurji ve malzeme mühendisi olmak isteyenlerin;Üst düzeyde genel yeteneğe,Fen bilimlerinde akıl yürütme yeteneğine,Tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne sahip,İşbirliği halinde çalışabilen,Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence sağlam,Araştırıcı ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Metalurji ve malzeme mühendisleri, metal ve malzeme üreten fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü ve rahatsız edici kokuludur. Mühendis, tasarım işlerini yürütürken büroda, metallerin yumuşaklık, hafiflik, sağlamlık özelliklerini incelerken laboratuarda çalışır. Metalurji ve malzeme mühendisi birinci derecede nesnelerle ilgilidir. Ancak işyerinde diğer mühendislerle, tekniker ve işçilerle de iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Metalurji ve malzeme mühendisleri; kamu veya özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum ve döküm fabrikalarında, metal dışı malzeme üreten endüstri işletmelerinde, araştırma-geliştirme alanlarında, standartlar, tasarımlar vb. konularla ilgili olarak bürolarda, bakır ve ferro alaşım üretim sektörlerinde, özel dökümhaneler, haddehaneler, ısıl işlem ve metal işleme fabrikalarında, seramik ve cam sektöründe, hammadde alımı ve mühendislik firmalarında, ürünlerin pazarlanması alanlarında çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bölüme, Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan alarak girilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Metalurji ve malzeme mühendisliği 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim gerektirmektedir. Meslek eğitiminde Matematik, Fizik, Kimya, Malzeme Bilgisi ve Döküm dersleri yanında laboratuar derslerine de yer verilir. Eğitim süresince işyerinde staj zorunluluğu da vardır.

MESLEKTE İLERLEME 

Metalurji ve malzeme mühendislerinin yüksek lisans ve doktora yapma olanakları vardır. Yüksek lisans metalurji ve malzeme mühendisliğinde yapılabileceği gibi, diğer mühendislik dallarında veya işletmecilik alanında yapılabilir.
Ayrıca işyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler şeflik, müdürlük gibi yönetici kadrolarda görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

Kimya mühendisliği, fizik mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.Eğitim sonrası, özellikle demir-çelik sektöründe oldukça yüksek ücret alınmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.