Meteoroloji Mühendisi

TANIM 

Meteoroloji mühendisi, atmosferdeki sistemleri ve olayları (yağmur, rüzgar, bulut, hava basıncı vb.) izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan kişidir.

GÖREVLER 

Coğrafi alanlarda ısı, yağış, basınç ile ilgili meydana gelen değişimleri inceler,Gözlem raporlarını yorumlar,Gözlem bilgilerini kodlar, telekomünikasyon devrelerine verir (teleks, faks vb.),Deniz meteoroloji istasyonlarında rüzgar ve dalga tahmini yapar,Hava meydanlarında yer gözlemleri yapar,
Hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler,Bölgenin ısı, yağış, basınç ve nem haritalarını hazırlar,Dünya iklim değişikliklerini inceler,Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır,Verilerin istatistiksel değerlendirmelerini yapar,Güneş, rüzgar ve dalga gibi enerji kaynaklarının değişik enerjilere dönüşümünde gerekli alt yapıyı kurar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Veri toplayıcılar, bilgisayar,Meteorolojik çalışmalar için özel aletler,Güneş enerjisi ölçüm seti,
Hava faksı, teleks, konverter, teleteyp, faksmile cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Meteoroloji mühendisi olmak isteyenlerin;Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanda başarılı,Sabırlı, dikkatli ve gözlemci Somut kanıtlara dayanarak doğru tahminler yapabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Meteoroloji mühendisleri, genellikle meteoroloji istasyonlarında görev yaparlar. Gerektiğinde görevleri ile ilgili çalışmaları açık havada gerçekleştirirler. Meteoroloji mühendisleri çalışırken meteoroloji teknisyeni, haberleşme teknisyeni, gözlemci (rasatçı), bilgisayar programcısı, pilotlar, gemi kaptanları, çeşitli mühendisler ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Meteoroloji mühendisleri; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde, Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden özel şirketlerde, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde, Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerinde, belediyelerde, Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Meteoroloji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNİE GİRİŞ KOŞULLARI
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Matematik, Fizik, Atmosfer Bilimlerine Giriş, Bilgisayar Programlama, Meteorolojik Aletler ve Gözlem Usulleri, Genel Klimatoloji, Atmosfer Termodinamiği, İstatistiksel Meteoroloji, Güneş ve Yer Radyasyonu, Hava Analizi ve Tahmini, Tarım ve Orman Meteorolojisi, Hava Kirliliği ve Atmosfer Kimyası, Enerji Meteorolojisi, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Bulut Dinamiği ve Yağış Fiziği, Atmosferik Radyasyon ve Atmosferde Enerji Dengesi, İklimsel Analiz ve İklim Değişiklikleri, Hava ve Deniz Etkileşimi, Denizcilik ve Uçuş Meteorolojisi, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İşletilmesi, Tıbbi Meteoroloji vb. dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME 

Meteoroloji mühendisleri tecrübelerine ve yıllara bağlı olarak idari kademede görev alabilirler. Akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Çevre mühendisliği, fizik mühendisliği, uzay mühendisliği, astronom.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden, çeşitli kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.
Devlet kuruluşlarında çalışan meteoroloji mühendislerinin kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmiş olup, teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden yararlanırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.