Meteoroloji Mühendisliği, bir akışkan olan havanın hareketlerini ve ısı değişimleri ile basınç farklılıklarını bir bütünsellik içinde inceler. Günlük hava hareketlerinin iklime uzun erimde etkisini saptar. Meteoroloji Mühendisliğinde verilen eğitim, tarım ve ulaşımda gerekli hava öngörüşü, hava kirliliği, güneş enerjisi, hidroloji, radar ve uydu meteorolojisi gibi konularla ilgilidir. Meteoroloji Mühendisliği, sinaptik meteoroloji, dinamik meteoroloji, fiziksel meteoroloji ve endüstri meteoroloji olmak üzere bazı uzmanlık alanlarına ayrılmıştır.Öğretim süresi 4 yıldır. Fizik, kimya, matematik gibi temel fen dersleri, statik, dinamik, mukavemet gibi mühendislik dersleri ile birlikte jeodezi, yer fiziği, klimatoloji, akışkanlar mekaniği, hava kirliliği kimyası, güneş ve yer radyasyonu, meteoroloji aletleri, gözlem usulleri, fiziksel meteoroloji, hidrometeoroloji, hidrolik hidroloji, mikro meteoroloji, tarım ve orman meteorolojisi gibi meslek dersleri okursun.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında, “Meteoroloji Mühendisi” ünvanı alırsın. Meteoroloji Mühendisleri, Çevre Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Rasathaneler ve Türkiye Elektrik Kurumunda çalışabilirler.