MICROSOFT EXCEL Çalışma Notları

Microsoft Excel Office programları içinde yer alan hesap tablolama programıdır. Programda çok basit hesaplar (dört işlem) yapılabileceği gibi çok karmaşık hesaplamalarda (mantıksal, finansal, logaritmik) yapılabilir. Sayısal bilgiler düzenlenerek farklı şekillerde grafikler elde edilebilir.

Ders notlarını aç