Mimarlık bölümü, her çeşit binanın istek ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması ve yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölüm, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Matematik Tarihi ve Restorasyon olmak üzere 4 anabilim dalından oluşur. Ayrıca mimarlık tarihi, yapı statiği, şehircilik projesi, peyzaj mimarlığı, yapı tesisatı, iç mekan düzenlemesi gibi mesleki dersler okursun. Yaz aylarında staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Mezunlar “Mimar” ünvanı alır. Kamu kesiminde, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Serbest çalışmak istersen mimarlık bürosu açabilirsin.