Mobilya Döşemecisi

TANIM 

Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. eşyaların iskeletlerini çeşitli malzemelerle kaplayan ve şekil vererek bunları kullanılır hale getiren kişidir. 

GÖREVLER 

Döşeme projelerini ve montaj resimlerini okur, inceler, işin yapılması için gerekli malzemenin listesini çıkarır, siparişini verir, gelen malzemeyi depolar, işin yapılmasını planlar,
Mobilya iskeletlerine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takar, düzenler ve bağlar, Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gerer, Metal yay, kauçuk köpüğü, pamuk kırtığı veya diğer dolgu malzemesini minder, sandalye, koltuk, kanepe arkasına ve kollarına veya mobilyanın gereken kısımlarına tespit eder, Ölçüler alır, döşeme örtü veya kumaşlarını istenilen şekillerde keser, diker ve üstüne geçirir, İşin iyi yapılması için gerekli teknik kuralları uygular, Malzemeyi yerine göre hizalar ve örtülecek kısımlar üzerinde gerer, çiviler, diker veya yerine yapıştırarak tespit eder, Eskimiş mobilya döşemelerini onarır. Ayrıca mobilya üzerine konulmak üzere, yastık ve minderler yapar, Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Döşemeci taburesi, Döşeme sehpaları ve çalışma masası, Döşemeci çekiçleri, Ölçü, biçki ve marka aletleri (makas, metre, mezura, ağaç gönye, demir gönye, T cetveli ), Dikiş ve teğel aletleri (eğri iğne, iki uçlu iğne, teğel iğnesi, bizon iğnesi), Çivi sökeceği, bız, Kerpeten, Tel keski, falçata, Kesme ve bükme aparatları, Çivileme tabancaları (el ile çalışan, elektrikli ve hava basınçlı), Püskürtme ve solüsyon tabancaları, Dikiş makineleri, Kauçuk bıçağı, Havalı matkap.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Mobilya döşemecisi olmak isteyenlerin; Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, El ve gözü eşgüdümle kullanabilme, Elleri ustalıkla kullanabilme yeteneklerine sahip, Bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Mobilya döşemecileri mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi özel işyerleri de açabilirler. Çalışma ortamında hava kırtık artığı, vernik, cila kokuları ile yüklüdür. İş genellikle ayakta yapılır ve birinci derecede alet ve malzeme ile uğraşırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mobilya döşemecileri mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi özel işyerleri de açabilirler. Çalışma ortamında hava kırtık artığı, vernik, cila kokuları ile yüklüdür. İş genellikle ayakta yapılır ve birinci derecede alet ve malzeme ile uğraşırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mobilya döşemeciliği mesleğinin eğitimi, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri ile endüstri meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Endüstri meslek liselerine girebilmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okulların giriş şartlarına uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mobilya döşemeciliği mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Çıraklık dönemi teorik eğitim programlarının yaklaşık %30u genel bilgi dersleri, %70i meslek bilgisi dersleridir. Çıraklar, kuramsal (teorik) eğitimlerini, haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde veya işletmelerce sağlanan eğitim yerlerinde görürler. Çıraklar kuramsal (teorik) eğitim programlarına paralel olarak, işyerlerinde usta öğreticilerin gözetiminde haftada 5 gün uygulamalı (pratik) eğitim görürler. Endüstri meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ve teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Mobilya döşemeciliği mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Mobilyacılık, Oto Döşemeciliği

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

İşletmelerde meslek eğitimi yapan endüstri meslek lisesi öğrencileri asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret alırlar. Çıraklık eğitimi sırasında, asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret alınır. Eğitim sonrası ise, çalışılan yere, yapılan işe ve deneyime göre alınan ücret değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.