Mobilya Satış Elemanı

TANIM 

Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir.

GÖREVLER 

Müşteriyi karşılar, Müşteriye ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verir, Müşteri taleplerine uygun ürünleri tanıtır, Siparişi alır, satılan malın zamanında ve sorunsuz olarak ulaşması için önlemler alır, Müşteri devamlılığı ve satışı artırıcı önlemler alır, Reyon ve vitrin düzenler, Varsa müşterinin şikayetlerini dinler ve durumu ilgililere bildirir Vadeli-vadesiz satış evraklarının düzenlenmesi, Garanti kapsamındaki ürünlere tüketici servis arasında aracılık eder, Ürünün tüketiciye sağlıklı teslim edilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Ürün katalogları ve teknik bültenleri, satış belgeleri ve fiyat listesi, ambalaj malzemeleri, dekorasyon malzemeleri, hesap makinesi, sevk irsaliyesi ve fatura.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Mobilya Satış Elemanı olmak isteyenlerin; İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve girişken, İkna yeteneği olan, Konuşması düzgün ve anlaşılır, Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen, Teknolojik gelişmelere açık olan, Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı, Grup (ekip) çalışmasına yatkın, Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Mobilya Satış Elemanlarının çalışma ortamları değişkenlik göstermektedir. Ofis içi ve dışı çalışma söz konusudur. Bürolardaki çalışma ortamı sakin olup, büro dışı çalışmalarda sipariş alma, dağıtım veya mal teslimi gibi GÖREVLER seyahati gerektirebilmektedir. Bu seyahatler şehir içi veya şehir dışı olabilmektedir. Çalışırken insanlarla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, mobilyacılık sektöründe de mesleki bilgilerden yoksun olarak yapılan ürün satışları, hem üretici, hem de tüketici açısından birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Aynı ürün için kullanılan terimler, ürünün tanıtımı ve kalitesi hakkındaki bilgiler, satıcıdan satıcıya farklılıklar göstermektedir. Bu durum satışa sunulan ürün hakkında yanlış bilgilenmeye yol açmaktadır. Mobilyacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere paralel olarak artan bilgilenme sonucu devamlı olarak piyasaya yeni ürünler sunulmaktadır. Bu ürünlerin tüketiciye doğru olarak tanıtılması, yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında tüketicinin de doğru olarak bilinçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ürünlerin doğru olarak piyasaya tanıtılması nitelikli satış elemanlarına bağlıdır. Mobilya satış elemanları; genelde özel sektörde özellikle de mobilya sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde çalışma olanağı bulabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleki eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mobilya Satış Elemanı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır. Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan teorik öğretimin 1/3 ü genel kültür dersleri, 2/3 ü ise meslek bilgisi derslerinden oluşur. Eğitim süresince öğrencilere; Muhasebe, İş Güvenliği, Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Meslek Bilgisi, Muhasebe, Bilgi İşlem, Dekorasyon Bilgisi (Renk, Şekil vb.), İş Bilgisi, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri ve Satış Belgesi, Genel Pazarlama Teknikleri dersleri verilmektedir. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve unvanı verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Mobilya Satış Elemanı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER

Tezgahtar, Satış Elemanı, Pazarlamacı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Çıraklık ve kalfalık eğitimi süresince yaşa uygun asgari ücretin % 30 dan az olmamak üzere ücret alınır. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır. Eğitim görülen işletmenin sağladığı sosyal olanaklardan faydalanırlar. Öğrencilik haklarından yararlanırlar. Bu meslek mensupları çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ve 4 katı ücret alabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.