Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni

TANIM 

Ağaç ürünlerini kullanarak çeşitli malzemeler (masa, sehpa, koltuk, sandalye, dolap vb) ile bina içi dekorasyonunda yer alan ve ağaç ve ağaç ürünlerinden (yonga levha, lif levha, kaplama, kereste vb.) malzemeden oluşan sabit ve hareketli mobilyaların gerek iş resmini ve gerektiğinde de iş resmine uygun olarak yapımında çalışan kişidir.

GÖREVLER 

Gerekli malzeme listesini çıkarır, maliyetini hesaplar ve sipariş eder, Yapılacak olan eşyanın projesini çizer veya proje hazır ise inceler, Üretimde çalışacak elemanların nitelik ve sayılarını belirler, Eşyanın modeline göre yapılacak parçaları belirler, Gelen malzemelerin kullanılması ve denetlenmesi için istif edilmesini sağlar, Ahşap malzemeyi keserek, yontarak, oyarak parçaları yapar veya yaptırır, Parçaların projeye uygun şekilde birleştirilmesini, pürüzlerinin düzeltilmesini, cilalanması ve aksesuarlarının takılmasını yapar veya yaptırır, Kullanılan alet ve makinelerin bakım ve onarımlarının yapar veya yaptırır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

El makineleri ve takımları, Vernik çeşitleri ve zımparalar, Ağaç işleme ve döşeme makineleri, Ölçme, markalama ve kontrol aletleri, Ağaç ve ağaç ürünleri (kereste, yonga levha, kontraplak, ) Bağlantı, kalıp elemanları ve aksesuarlar, Bilgisayar ve dizayn yazılımları, Üst yüzey işlem makineleri, Montaj işlem makine ve ekipmanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Bu meslekte çalışmak isteyenlerin; El ve parmak becerisine sahip göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilen, Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen, Yeniliklere açık, Bedence sağlıklı, Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, Dikkatli ve tedbirli, Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Başka insanlarla iyi iletişim kurabilen, Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk taşıyabilen kimseler olması gereklidir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Mobilya ve Dekorasyon teknisyenleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila, boya ve vernik kokuları ile yüklüdür. Bazen büroda da çalışırlar. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışırken ağaç parçaları kaldırmak, taşımak ve yerlerini değiştirmek gerekebilir. Mesleki uğraş konuları birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidir. Zaman zaman diğer çalışanlar, işverenler ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyenleri, mobilya, kereste, ağaç, sunta, MDF hammaddesi üreten atölye ve fabrikalarda, ağaçla çalışan tüm endüstri kuruluşlarında, inşaaat sektöründe, büro mobilya işlerinde, döşemecilikte, boya ve vernik işlerinde, ahşap koruma maddeleri, tutkal, cila ve boya üretiminde ve bunlara bağlı yan sanayi alanlarında, KOBİ (Küçük ve orta ölçekli işletmeler) düzeyindeki işyerlerinde ve dekorasyon sektöründe çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler. Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi bu mesleği de etkilemektedir. Ağacın yerini tutabilen ürünlerin geliştirilmesi ve bunun çeşitli kalıplarla (örneğin: plastik sandalyeler, masalar, dolaplar) kullanıma sunulması ise bu mesleği olumsuz olarak etkilemektedir. İnsan nüfusunun hızla artması ve bunun yanında da barınma ihtiyacınınartması sebebiyle, bu konutların ihtiyacı olan sabit ve hareketli ahşapmobilyaların imalatları kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ahşap sanayini geliştirmek, üretimi kaliteli ve ucuz imal etmek için çaba sarf edildiği sürece Mobilya ve Dekorasyon bölümüne talep devamlı olacak ve mezun kişilerde iş sıkıntısı çekmeyecektir

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik Liselerin ” Mobilya ve Dekorasyon” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Endüstri Meslek Lisesine girebilmek için;En az ilköğretim okulu mezunu olmak, gerekmektedir. Teknik Liseye girebilmek için ise ; Endüstri meslek liselerinin birinci sınıfında Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik , Fizik , Kimya ve Teknik Resim derslerinin; yıl sonu notu ve başarı ortalamasının istenilen düzeyde olması gerekmektedir 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Endüstri Meslek Liselerinde eğitim süresi 4, Teknik Liselerde de 4 yıldır. Eğitimde; genel bilgi dersleri yanında teknik resim, makine bilgisi, gereç bilgisi, meslek resmi, işletme bilgisi ve atelye dersleri gibi meslek dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin mobilya ve dekorasyon bölümünden mezun olanlar isterlerse; ağaç işleri, mobilya ve dekorasyon, orman işletmeciliği programların uygulandığı meslek yüksekokullarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Mobilya ve Dekorasyon öğretmenliği lisans proğramlarını tercih etmeleri durumunda ek puan alırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni, Mobilyacı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir. Kamu sektöründe Teknik Hizmetler Sınıfında çalışabilirler. Özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir. Kendi işyerlerini açmaları durumunda alınan siparişe, üretilen ürüne göre kazançları değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.