Modelci (Plastik)

TANIM 

Makine parçalarının, önce ahşap, daha sonra ısı teknolojisiyle ergitilmiş çeşitli malzemelerden benzerlerini döküm yoluyla yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Yapılması istenen makine parçasının teknik ve yapısal özelliklerini gösteren resimlerini çizer veya çizilmiş resmi anlamaya çalışır, Parçanın yapımında kullanılacak plastik malzemenin cinsini ve miktarını saptayarak hazırlar, Makine parçalarının, teknik resim ölçülerine göre ahşap modelini (kalıbını) hazırlar, Ahşap modelden plastik modeli yapar, Tamamlanan modelin eğe, freze, torna ve benzeri tesviye aletleriyle düzeltme ve temizleme işlemlerini yapar veya yaptırır, Ölçü aletleriyle iş parçasının istenen niteliklere sahip olup olmadığını kontrol eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Plastik ve ahşap hammaddeler, Marangozluk aletleri, Cetvel, pergel gibi ölçü aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Çok dikkatli olmak ve makine parçalarının küçük ayrıntılarını görebilmek, Şekiller arasındaki ilişkiyi görebilmek, Bir cismi üç boyutlu olarak göz önünde canlandırabilmek, Tasarlanan cismin krokisini çizebilmek için çizim yeteneğine sahip olmak, Şekil ve şemaları anlamlandırabilmek, Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmek, Gözünü ve elini eşgüdümle kullanabilmek, Makinelerle uğraşmaktan hoşlanmak, Sürekli ayakta durmayı, eğilmeyi, ağırlık kaldırmayı engelleyen bedensel rahatsızlıklar ile el ve parmak noksanlıkları, akciğer rahatsızlığı bulunan kimseler bu meslekte çalışamazlar.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Plastik modelciler, genellikle sıcak, nemli, kokulu ve havası az ortamlarda çalışırlar ve işlemlerini ayakta sürdürürler. Çalışırken ergimiş sıcak plastikten yanma tehlikesi olabileceğinden tedbirli olmak zorundadırlar. görevlerini yaparken başta dökümcü olmak üzere diğer çalışanlarla etkileşim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Modelcilik mesleki eğitiminden sonra plastik modelciliği alanında çalışmak isteyenler için, iş bulma olanağı oldukça yüksektir, Günümüzde modelcilik, seri üretimi gereken makine ve otomotiv sanayii için vazgeçilmez bir meslek dalıdır., kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına bağlı fabrika ve atölyelerde çalışabilirler, Meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleki eğitim, endüstri meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde model modelcilik bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Endüstri meslek liselerine, en az ilköğretim okulu mezunu ve okula giriş şartlarını taşıyan öğrenciler girebilirler. Mesleki Eğitim Merkezlerine devam edebilmek için; En az ilköğretim okul mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş,19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Endüstri meslek liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte verilmektedir. Öğrenciler işletmelerde uygulama eğitimi de verilmektedir. Modelcilik meslek eğitiminde ilköğretim mezunları için eğitim programı 3 yıl devam etmektedir. Lise ve daha üst düzeyde genel eğitim kurumlarından mezun olanlar için meslek eğitimi 1.5 yıl devam etmektedir. Ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin “Model / Modelcilik” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Makine ve Otomotiv ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca endüstri meslek lisesi model/modelcilik bölümü mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda, ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlar meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık eğitimine devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartı ile ) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesinin alınması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER

Tesviyecilik, Metal Modelciliği, Makine Ressamlığı, Dökümcülük, Kalıpçılık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Meslekte deneyim arttıkça uzmanlık alanı ile işletmenin büyüklüğüne göre ücrette 2-3 kat artış olabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.