Bölüm 1- Yeni Proje Oluşturma

 •  
 • Ms Project’te yeni proje oluşturulması
   
 • Proje aktivitelerinin (tasks) programa girilmesi
   
 • Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması
   
 • Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi
   
 • Aktiviteler arası ilişkilerin/bağların oluşturulması. Önceliklerin belirlenmesi
   
 • Sınırlamalar oluşturarak aktivitelerin tarih ve sürelerine müdahale edilmesi
   
 • Milestone’ların projeye yerleştirilmesi
   
 • İş takvimlerinin oluşturulması ve aktivitelere atanması

 

Bölüm 2- Projeye Kaynakların Atanması

 • Projede kullanılacak kaynakların belirlenmesi
   
 • Aktivitelere ilgili kaynakların atanması
   
 • Aktivitelere Malzeme kaynaklarının atanması
   
 • Kaynak atamalarının kaynağa ve aktiviteye göre kontrol edilmesi
   
 • Kaynak maliyetlerinin oluşturulması ve planlanması (iş ve malzeme)
   
 • Sabit kaynak maliyetlerinin oluşturulması
   
 • Planlanan kaynak maliyetlerinin gözden geçirilmesi

 

Bölüm 3- Proje Planının Kontrolü ve Revizyonu

 • Kritik yol ve kritik aktivitelerin incelenmesi
   
 • Aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü
   
 • Proje varsayımlarının plan üzerinde kontrolü
   
 • Aktivitelerin iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve optimizasyonu
   
 • Maliyetlerin kontrolü ve revizyonu

 

Bölüm 4- Projenin Güncellenmesi ve Takibi

 • Baseline oluşturulması (Projeye baseline olarak tanımlanması)
   
 • Aktivite balangıç-bitiş tarihlerinin programa girilmesi
   
 • Aktivite/iş ilerlemelerinin programa girilmesi
   
 • Kaynak kullanımlarının programa girilmesi
   
 • Projenin güncellenmesi
   
 • İş programı ilerlemeleri, kaynak kullanımları ve maliyetlerin izlenmesi ve kontrolü 

 

Bölüm 5- Raporlar ve Analizler

 • Projeden genel raporlarla özet bilgilerin alınması
   
 • Aktivite, maliyet/bütçe, kaynak ve işgücü raporlarının oluşturulması
   
 • Kullanıcıya özel rapor formatlarının oluşturulması (Custom Reports)
   
 • Raporların Excel dosyası halinde oluşturulması
   
 • Earned Value analizlerinin oluşturulması
   
 • Excel kullanarak proje detaylarının raporlanması ve grafiklendirilmesi

 

Bölüm 6- Anaproje – Altproje Oluşturulması

 • Anaproje ve Altproje yapısı ve birbiriyle ilişkilendirilmesi
   
 • Kaynak havuzu oluşturulması ve projeler arası kaynak paylaşımı

 

Bölüm 7- Görünüm ve Format Ayarları

 • Kişisel Görünümlerin (views) oluşturulması
   
 • Table, Field, Group, Filter ve Outline codes ayarlamalar 
   

Proje taslağının hazırlanması, proje detaylarının belirlenmesi

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz