Bölüm 1- Yeni Proje Oluşturma

 • Proje taslağının hazırlanması, proje detaylarının belirlenmesi

 • Ms Project’te yeni proje oluşturulması

 • Proje aktivitelerinin (tasks) programa girilmesi

 • Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması

 • Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi

 • Aktiviteler arası ilişkilerin/bağların oluşturulması. Önceliklerin belirlenmesi

 • Sınırlamalar oluşturarak aktivitelerin tarih ve sürelerine müdahale edilmesi

 • Milestone’ların projeye yerleştirilmesi

 • İş takvimlerinin oluşturulması ve aktivitelere atanması

Bölüm 2- Projeye Kaynakların Atanması

 •  Projede kullanılacak kaynakların belirlenmesi

 • Aktivitelere ilgili kaynakların atanması

 • Aktivitelere Malzeme kaynaklarının atanması

 • Kaynak atamalarının kaynağa ve aktiviteye göre kontrol edilmesi

 • Kaynak maliyetlerinin oluşturulması ve planlanması (iş ve malzeme)

 • Sabit kaynak maliyetlerinin oluşturulması

 • Planlanan kaynak maliyetlerinin gözden geçirilmesi

Bölüm 3- Proje Planının Kontrolü ve Revizyonu

 • Kritik yol ve kritik aktivitelerin incelenmesi

 • Aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü

 • Proje varsayımlarının plan üzerinde kontrolü

 • Aktivitelerin iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve optimizasyonu

 • Maliyetlerin kontrolü ve revizyonu

Bölüm 4- Projenin Güncellenmesi ve Takibi

 • Baseline oluşturulması (Projeye baseline olarak tanımlanması)

 • Aktivite balangıç-bitiş tarihlerinin programa girilmesi

 • Aktivite/iş ilerlemelerinin programa girilmesi

 • Kaynak kullanımlarının programa girilmesi

 • Projenin güncellenmesi

 • İş programı ilerlemeleri, kaynak kullanımları ve maliyetlerin izlenmesi ve kontrolü

 Bölüm 5- Raporlar ve Analizler

 • Projeden genel raporlarla özet bilgilerin alınması

 • Aktivite, maliyet/bütçe, kaynak ve işgücü raporlarının oluşturulması

 • Kullanıcıya özel rapor formatlarının oluşturulması (Custom Reports)

 • Raporların Excel dosyası halinde oluşturulması

 • Earned Value analizlerinin oluşturulması

 • Excel kullanarak proje detaylarının raporlanması ve grafiklendirilmesi

Bölüm 6- Anaproje – Altproje Oluşturulması

 • Anaproje ve Altproje yapısı ve birbiriyle ilişkilendirilmesi

 • Kaynak havuzu oluşturulması ve projeler arası kaynak paylaşımı

Bölüm 7- Görünüm ve Format Ayarları

 • Kişisel Görünümlerin (views) oluşturulması

 • Table, Field, Group, Filter ve Outline codes ayarlamalar

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, proje yönetimiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, MS Project`i proje yönetimi bilimi çerçevesinde kullanmayı hedefleyen kişilere yöneliktir. Özellikle proje yöneticileri ve projelerin çekirdek ekibinde yer alan kişilerin bilmesi gereken uygulamalı olarak aktarılacaktır.

 

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Düzenli olarak açılmaktadır.(12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Kesin rezervasyon ödeme gerçekleştikten sonra yapılacaktır.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz