Müftü

TANIM 

Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir. 

GÖREVLER 

Toplumu dini konularda aydınlatır, Dini konularla ilgili sözlü ve yazılı soruları yanıtlar, Hutbe ve vaaz konularını saptar, Camilerin açılış ve kapanış saatlerini saptar, İbadete açılmak istenen yerlere izin vermek için inceleme yapar, Hac ve umre ziyaretleriyle ilgili işlemleri yürütür, 
Dini gün ve bayramları, fitre miktarını tespit ederek halka duyurur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Dini yayınlar, Büro malzemeleri, Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Müftü olmak isteyenlerin; Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip, Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen, Düzgün konuşma becerisine sahip, Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı, Yeniliklere açık ve geniş görüşlü 
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Müftüler büroda görev yaparlar. Çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

İl ve ilçelerde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülüklerde görev alırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi Öğrenci Seçme Sınavıyla (ÖSS) girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin İlahiyat bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölüme girebilmek için ÖSS Sınavında yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puanı almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

İlahiyat fakültesinin İlahiyat bölümünde Arapça Kuran-ı Kerim eğitiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfından sonra dört yıllık eğitim süresince; Kuran-ı Kerim’in yorumu (Tefsir), Hz. Peygamber’in sözlerinin yorumu (Hadis), İslam Hukuku, Din Felsefesi, Anlam ve Yorum Bilimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 

İlahiyat fakültesi mezunları ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı sınavla stajyer vaiz olarak göreve başlarlar. Stajyerliği kalkan vaizler müftülük sınavına girerek ilçe müftüsü olabilirler. İlçe müftüleri beş yıl çalıştıktan sonra il müftü yardımcılığına terfi edebilirler. Toplam on yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi il müftülüğüne terfi edebilir.

BENZER MESLEKLER

İmamlık, vaizlik

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. (Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı) 
Eğitimden sonra ücret durumu ise Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.