Muhasebeci ne iş yapar? Muhasebeci hakkında

0

TANIM
Serbest muhasebecivirgul ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğincevirgul defterini tutanvirgul bilançovirgul kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

GÖREVLER
– Serbest iş yapan kişilerinvirgul resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerinivirgul çeşitli adlardaki (işletme defterivirgul serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydedervirgul – Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenlervirgul – Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirirvirgul Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapar.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
– Bilgisayarvirgul hesap makinesivirgul – Yasal defterlervirgul beyannamelervirgul makbuzlarvirgul – Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Muhasebeci olmak isteyenlerin; – Sayılarla işlem yapabilme yeteneğinevirgul – Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahipvirgul – Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlananvirgul – Düzenlivirgul sorumluvirgul sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Serbest muhasebecilervirgul büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırkenvirgul zaman zaman işletme sahipleriylevirgul vergi daireleri personeliylevirgul Sosyal Sigortalar Kurumu personeliylevirgul bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler. Ekonomik hayatın gelişmesi sonucuvirgul vergi mevzuatının kapsamının ve etkinliğinin artırılmasıyla serbest muhasebecilere duyulan ihtiyaç da artacaktır. Özel şirketler muhasebe konularında ehliyetli insanları çalıştırmayı tercih etmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; 3568 sayılı Serbest Muhasebecivirgul Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlikvirgul Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince; · Hukukvirgul İktisatvirgul Maliyevirgul İşletmevirgul Muhasebevirgul Bankacılıkvirgul Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde (bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir)virgul · Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren yüksekokullardavirgul · Yukarıda yazılı bölümlerde denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının ön lisans bölümlerindevirgul · Ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İlgili fakülte ve yüksekokullara girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almakvirgul meslek lisesi düzeyinde eğitime girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest muhasebeci adayları stajlarını yeminli mali müşavirvirgul serbest muhasebeci – mali müşavir veya serbest muhasebecilerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yaparlar. Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yılvirgul ticaret lisesi ve maliye meslek lisesi mezunları için 6 yıldır. – Adayların staj konularıvirgul çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Bu merkezlerin şubeleri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler odaları staj konularıvirgul çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler. – Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj ara dönem değerlendirmeleri ve stajın stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmesinde 100 üzerinden en az 60 puan alması yanında staj yptığı meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

MESLEKTE İLERLEME
Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukukvirgul iktisatvirgul maliyevirgul işletmevirgul muhasebevirgul bankacılıkvirgul kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir.

BENZER MESLEKLER:
Muhasebecilik.

BURSvirgul ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
– Serbest muhasebecilik stajı sırasında staj gördükleri serbest muhasebeci-mali müşavir tarafından sigortalı olarak ve asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar. – Serbest muhasebecilervirgul Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler. – Her serbest muhasebecinin kazanç durumu işteki tecrübesivirgul başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumlarıvirgul – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezivirgul – Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Share.

Leave A Reply