MÜŞTERİ KAYBI YAŞANMADAN ALACAKLARIN HIZLANDIRILMASI VE TAHSİLAT ZORLUKLARININ ÇÖZÜMÜ

Küresel kriz öncesi ve sonrasında, alacakların tahsilinde yaşanan zorluklar ve tahsilat yapamama konusundaki sorunlar giderek artış göstermektedir. Özellikle bir evraka tabi olmadan yapılan satışlardaki vade uzamaları ve tahsilatta yaşanan hukuksal çözümsüzlükler tüm işletmelerin karşısında dağ gibi sorunlar oluşturmaktadır.

Alacakların yönetilmesinin özel bir sanat olduğu ülkemizde, borcun da yönetilerek net işletme sermayesinin kontrol edilebilmesi doğru bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.

Eğitimin amacı, süreçler üzerindeki çözümleri sunarak biriken ve donuklaşan alacakların hızını arttırma konusunda yapılacaklarını belirlemek ve çözüme kavuşturmak olacaktır.

Eğitim sırasında süreç yönetimindeki zafiyetlerin tespit edilmesi beraberinde çözüm önerilerinin geliştirilmesini, bu da sorunların çözülmesini sağlayacaktır.

Esas olan “alırken kazanmak” felsefesine dayanarak satışta başlangıçtaki müşteri seçiminin analizi ve doğru satış yapabilmenin kuralları da dikkate alınacaktır.

Tahsilatta hukuksal düzenlemelerin etkisinin de detaylarıyla vurgulanacağı eğitim sürecinde, hukuk mu, idari takip mi sorularının yanıtı da bulunacaktır.

“Başarılı tahsilat, başarılı satıştan gelir” sloganından hareketle müşteri seçimindeki istihbarat ve analiz yöntemleri (kredi, risk ve alacak yönetimi) de önemle değerlendirilerek gerekli çalışmalar önerilecektir.

Eğitim İçeriği

 • Müşteri yönetimi ve değişen dünyada müşteri profili,
 • Küresel değişimin ve krizlerin analizi , tahsilat üzerindeki etkileri
 • Müşteri segment değerlendirmeleri
 • Sorunlu müşterilerle ilişki yönetimi
 • Müşteri ve sektör bazında Scoring ve önemi
 • Müşteri Analizi ve Araştırması “Doğru Müşteri, Doğru Satışı Getirir”
 • Başarılı satış,başarılı tahsilat oluşturur
 • Satışta tahsilatın önemi ve müşteri piramidi analizi
 • Müşterilerin veri yönetimi ve CRM uygulamalarının tahsilata yansımaları
 • Müşteri Kaybı Yaşanmadan Tahsilat Çözümleri
 • Firmalarda Tahsilat Sistemleri Kurulumu ve Yönetimi
 • Pazarlama portresinde satış ve tahsilat
 • Organizasyonun tahsilattaki yeri
 • Tahsilatta yeni teknikler ve tahsilatta sosyal medya
 • Yeni teknikler ve Telefonda tahsilat uygulama şekilleri
 • Araştırma birimleri ve ön muhasebe
 • Yeni ve eski müşteriler, müşteri bilgi formları
 • Müşteri araştırması çeşitleri ve araştırma konuları
 • Banka araştırması ve güvenirlik banka bilgilerinin tahlili
 • Piyasa araştırmasında alınan bilgiler
 • İlk müşteri ziyaretinde değerlendirmeler
 • Satış görüşmesinde tahsilat hamleleri
 • Müşterinin satış şartlarını algılaması ve tatmini
 • Ziyaret sonucu genel kanaatler
 • Kredilendirme ve doğru kredi
 • Firma ünvan bilgileri ve önemi
 • Kredi yapılandırması ve kredinin kurum yararına analizi ile gençleştirilmesi
 • Tahsilatta Hukuksal sistemler(Kıymetli evrak,sözleşmeler,şirketler hukuku,TTK)
 • Tahsilattaki hukuki sorunların analizi ve gerekliliği
 • Olumsuz kredilendirmede müşteriyle çalışmalar
 • Teminatlı çalışma ve teminat şekilleri ,Banka teminat mektubu ve gayrimenkul ipoteği
 • Kefalet ve müteselsil kefalet senedi
 • Müşteri çeki ile çalışma getirileri
 • Açık çek ve senet almanın teminatı
 • Anonim ve limited şirketlerde ortakların kefaleti
 • Alacak Yönetimi, Alacak Yapılandırması ve Bilanço İçerisinde Alacakların Önemi
 • Tahsilat Gecikmelerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri
 • Geciken Tahsilatta Kıymetli Evrak ve Vade Yapılandırması
 • Bayilik ve VİP müşterilerde Kredi Risk Yönetimi ve Müşteri Kredi Limiti Tahsisi
 • Gecikmiş Alacaklar Takibi ve Tahsili Gecikmiş Alacaklardaki Hukuksal sorunlar ve çözüm önerileri
 • Alacakların Devir Süratinin Arttırılmasında sözleşmelerin önemi
 • Önerilerin ve sorunların tartışılması

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz