Ikame etkisi nedir? (Ekonomi)

0

Ikame etkisi nedir? (Ekonomi)

(Substitution effect) Bazı mallar birbiri yerine kullanılabilirler. Örneğin toz deterjan ile sıvı deterjan veya kahve ile çay gibi. Bunlara ikame malları denmektedir. Bu gibi mallardan birinin fiyatındaki değişme ötekinin talebini etkiler. Örneğin kahve fiyatlarının artması karşısında fertler kahve tüketimini azaltır, çay tüketimini artırırlar. Diğer bir deyişle, çayı kahve yerine ikame ederler. Böylece ucuzlayanmalın pahalılaşan mal yerine kullanılmasına ikame etkisi adı verilir. İkame etkisi sırf fiyat değişmelerinden dolayı, malların birbiri yerine kullanılması olayını ifade eder. Bunun ön koşulu ferdin gelirinin sabit kalmasıdır. Gelirlerdeki bir artış da talebi artırır. Ancak bu ikame etkisi değil, gelir etkisidir.

Share.

Leave A Reply