Sözlükte “tutanak” ne demek?

0

Sözlükte “tutanak” ne demek?

1. Meclis, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.
2. Birçok kimselerin imzaladığı rapor, mazbata.
3. İlgililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazı, zabit varakası.

Tutanak kelimesinin ingilizcesi

n. record, minutes, protocol, official report, report, minute book

Tutanak ne demek? (Ekonomi)

(Minutes, proceedings, record) Kurul ve meclis toplantılarında ya da mahkemede söylenen sözlerin, yapılan konuşmaların, olduğu gibi yazıya geçirilmesinden oluşan belgeler, tutulan zabıtlar. Ayrıca belirli bir olayı veya durumu belirlemek üzere yazılmış ve ilgililerce imzalanmış rapor ve zabıt varakası da tutanak diye adlandırılır.

Share.

Leave A Reply