Ön Büro Elemanı (Otel Resepsiyoncusu)

TANIM 

Otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri kabul ederek, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Otele başvuruda bulunan müşterileri karşılar, tanıtıcı bilgiler verir, Müşterilere kalacakları oda konusunda açıklamalarda bulunur, gerekirse kalacakları yeri gösterir, Otelde kalmak isteyen müşteriler için giriş formu düzenler, Polis defterine müşterinin kimliği ile ilgili bilgileri yazar belge düzenler, Telefonla veya yazı ile alınan başvuruların kayıtlarını tutar, yerlerini ayırır, Müşterilere gelen mesajların dağıtımını yapar. Posta ve telgrafları kabul ederek ilgililere ulaştırır, Müşterilerin para, kıymetli evrak, değerli eşya vb. emanetlerini saklamak üzere alır ve bunları ilgili formlara kaydeder, Rezervasyon formu, cetveli, takvimi, listesi ve defteri tutar, 
Müşteri hesaplarını tutar ve faturaları hazırlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Rezervasyon için gerekli takvim, rezervasyon defteri ve fişi, reklam broşürleri, Polis defteri, odaların planı, Uyandırma cetveli, konaklama belgesi, Kayıt fişleri, Bilgisayar, fotokopi makinesi, hesap makinesi. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Ön büro elemanı olmak isteyenlerin; Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedence sağlam ve dayanıklı, fiziksel görünümü düzgün, Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen, sakin, Güler yüzlü ve saygılı, Başkalarını ikna edebilen, düzgün konuşabilen, Küçük ayrıntıları algılayabilen, sır saklayabilen, Güçlü bir belleğe sahip, Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Ön büro elemanları otel veya motellerin giriş bölümlerinde daima göz önünde görev yaparlar. Ön büro elemanı çoğunlukla ayakta ve insanlarla etkileşim halinde çalışır. Müşterilere hizmetin çok değişik alanlarda verilmesi, koordineli çalışmayı zorunlu kılar. Müşterilerle, otel personeliyle, seyahat acenteleriyle etkileşimde bulunur. Ön büro elemanları hafta sonu, yaz tatillerinde ve mevsimlik çalışabilirler. Çalışma saatleri genellikle vardiya usulüdür, kişi haftanın 1 günü izinlidir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Ön büro elemanları otellerde, konaklama merkezlerinde, misafirhanelerde, tatil köylerinde çalışırlar. Turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni turistik otellerin yapılması da iş alanını genişletmektedir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personelin çalışma imkanı oldukça geniştir. Turizm bölgelerinde özellikle yaz ve kış turizmine yönelik yerlerde mevsimlik olarak çalışma olanağı yaratılmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Bu mesleğin eğitimi; Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde, Mesleki Eğitim Merkezlerimde, Turizm Bakanlığı’na bağlı turizm eğitim merkezlerinde (TUREM), Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurslarında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine girebilmek için Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak gerekmektedir. Mesleki eğitim merkezlerine girebilmek için; En az ilköğretim okul mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş,19 yaşından gün almamış olmak, ancak,19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Turizm Bakanlığı’na bağlı turizm eğitim merkezlerinde, ve Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurslarında eğitim alabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 4 yıl, Mesleki eğitim merkezlerinde Resepsiyon (Ön Büro) meslek eğitiminde ilköğretim mezunları için eğitim programı 2 yıl devam etmektedir. Lise ve daha üst düzeyde genel eğitim kurumlarından mezun olanlar için meslek eğitimi 1 yıl devam etmektedir. Ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmektedir. Meslek dersleri uygulamalı olarak görülmektedir. Turizm Bakanlığı’na bağlı turizm eğitim merkezlerinde (TUREM) 7 ay, Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurslarında en fazla 6 ay, süre kurs görmektedirler. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin “Resepsiyon” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Turizm ve otel işletmeciliği, Turizm ve seyahat işletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm Animasyonu ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O), Turizm ve Otelcilik (Yabancı Diller Y.O), Turizm ve Rehberlik (Uygulamalı Bilimler Y.O), Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve Turizm Y.O) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. Çalışma hayatındaki performansına göre rezervasyon şefi veya resepsiyon şefi, Ön büro müdür yardımcısı, Ön büro müdürlüğüne kadar yükselme imkanı mevcuttur. 

BENZER MESLEKLER: 

Sekreterlik, Seyahat Bürosu Memurluğu. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Turistik tesislerdeki uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerleri tarafından asgari ücretin en az %60’ı oranında ücret ödenmektedir. Kazanç durumu işyerinin büyüklüğüne, elemanın tecrübesine göre değişmektedir. Niteliği yüksek bir resepsiyon memuru asgari ücretin 3 ila 4 katı ücret alabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.