Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı

TANIM 

Her türlü motorlu araçların ön düzenlerini, ön tekerlek açı ve mesafelerini, askı donanımlarını şasi hatalarını ölçen, ayarlayan, tekerlek kusurlarını yorumlayan ve tekerlek dengesini (balans) yapan kişidir.

GÖREVLER 

Ön düzende bozukluğun yerini saptar, bu amaçla çeşitli testler yapar, şikayetleri yorumlar, Bakım, kontrol, ayar, tamir iş ve işlemleriyle ilgili aygıt, tezgah ve makineleri çalıştırır, uygun şartlarda kullanır, El aletleriyle markalama, eğeleme, kesme, soğuk şekillendirme, delme, diş açma, saplama, sökme iş ve işlemlerini yapar, Araçların tekerleklerini söküp takar, Ön askı donanımlarında yağlama ve genel bakım yapar, Ön düzen sistemini arabanın özelliklerine göre ayarlar, Tekerlek arızasını gidererek, dengesini (balans) ayarlar, Far ampullerini kontrol ederek far ayarlarını yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çeşitli anahtar takımları, Çeşitli el takımları, Özel takım ve anahtarlar, Ön düzen ayar tezgahı, Tekerlek balans tezgahı, Teoin, Teoout (tekerlek kapanıklığı, açıklığı, rot ayarı) ölçme aleti, Kaldırma aracı (kriko), Kaldırma aracı (lift), Civata, somun, conta, pim, saplama gibi birleştirme elemanları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Ön düzen ve balans ayarlayıcısı olmak isteyenlerin; Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilme gücüne sahip, Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Ellerini ve gözünü eşgüdüm halinde kullanabilen, Bedence sağlam, gözleri keskin kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Ön düzen ve balans ayarlayıcıları tamir atölyelerinde, motorlu taşıt yapan fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı kirli ve yağlı olabilir. Çalışırken eğilme, diz çökme gibi pozisyonlar gerekebilir. Ön düzen ve balans ayarlayıcıları birinci derecede makine ve aletlerle ilgilidirler. Müşteri ve diğer çalışanlarla da iletişim kurmaları gerekebilir. İş, pazar dışında haftanın her günü, tam zamanlı olarak yürütülür. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Ülkemizde otomotiv sektörünün gelişimine paralel olarak mesleğinde iyi yetişmiş elemanlar, taşıt üreten fabrikalarda, araç bakım ve tamir servislerinde çalışırlar. Pratik eğitim gördükleri işyerlerinde istihdam edilebilmektedir. Usta unvanını alan kişiler, kendi adına işyeri açabilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleki eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitimin süresi lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Mesleki eğitim merkezlerinde, haftada bir gün kuramsal (teorik) eğitim, haftada beş gün işyerinde uygulamalı (pratik) eğitim verilmektedir. Kuramsal (teorik) eğitimde, ön düzen ayarcılığına ilişkin temel teorik bilgiler, kullanılan alet, araç ve gereçleri TANIMa, taşıt kullanımı, çeşitli test uygulama , arıza belirleme, onarım, kontrol, ayar, bakım, iş ve teknikler gibi konuları öğrenirler ve bu konularında yorumlara katılırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Meslekte ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Oto motor tamircisi, Lastik tamircisi. 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 

Çırak öğrencilere, eğitimleri süresince, asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere işverenlerce ücret ödenmektedir. Özel işyerlerinde, kalfa ve usta unvanlarında çalışan Ön Düzen ve Balans Ayarcıları, işyerinin niteliğine göre değişiklik göstermekle birlikte, asgari ücretin yaklaşık 1,52 katı kadar ücret almaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.