OPERASYON  NOKTASINDA ETKİN SATIŞ  (ONES)

(BANKACILIK)

Eğitim Programının Gerekliliği

Neden Bu Eğitim?

Operasyon Noktasında görev alan banka personelinin şubeye gelen müşteriye satış yapabilmeleri için gereken özelliklerin kazandırılmasına yönelik tutum, beceri, davranış ve bilginin aktarılması gerekmektedir.

Yeni Bir Oluşum…

Operasyon yapan banka personelinin gösterebileceği direnç göz önüne alınarak, OPERASYONDA SATIŞ ODAKLILIK mantığı ile bakmalarını sağlamak ve bu düşünceyi bilinçaltına yerleştirip ,davranış boyutuna getirmek gerekmektedir.

Operasyondan Satışa…

Satış konusuna yönelik bilgi ve tecrübelerinin noksanlığı göz önüne alınarak, operasyon noktasında görev alan bu kişilere başarılı bir satışçı olmak için satış becerilerinin kazandırılması gerekmektedir.

Eğitim Programının  Amacı

Bu tespitler doğrultusunda Operasyon Noktasında görev alan banka personeline;

 • Satış sürecine yönelik farkındalık,
 • Satış yapmaları için gerekli yöntemler,
 • İletişim ve beden dilini etkin kullanmaları,
 • Doğru biçimde Müşteriyi analiz etmeleri,
 • Doğru ürünün, doğru zamanda ,doğru kişiye satılması,
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması,

konularında bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programının Süresi ve Katılımcı Profili

 • ONES eğitimi 2 gün olarak planlanmakta olup 8 ana modülden oluşmaktadır.
 • Bu eğitime bankanın operasyon noktasında görev alan personelin katılması hedeflenmektedir.

MODÜL 1:

 • BEN KİMİM? KİM OLACAĞIM ?
  • Değişen Bankacılık Anlayışı:
 • MÜŞTERİ VE SATIŞ ODAKLILIK
  • Bankadaki Görevim Ne? OPERASYON
  • Operasyoncudan Satışçı Olunur mu?
  • Operasyoncuların Satışa Adapte ve Motive Olmaları
  • Operasyoncunun Satışçı Olması İçin Gereken Özellikler
   • Beceri
   • Bilgi
   • Davranış
   • Tutum

MODÜL 2:

 • ONES’ cı NASIL OLUNUR ?
  • Satış Becerisi Kazanma Anahtarları
   • Soru Sorma
   • Dinleme
   • İkna
   • Yaratıcılık
   • Algı
   • Empati
   • Temel İletişim

MODÜL 3:

 • SATIŞ SÜRECİ
  • Satışın Adımları
   • Ürün Bilgisi
   • Pazar Bilgisi
   • Müşteri İle Yüzyüze Gelme
   • İhtiyaç Ve Sorunların Tanımlanması
   • Müşteri İle Mutabakat
   • İtirazların Karşılanması
   • Harekete Geçme:Satış Kapama
  • Satış Becerileri (Test)

MODÜL 4:

 • ONES’ da SATIŞ SÜRECİ
 • ONES’daki Satış Sürecinin Diğer Satış Sürecinden Farklı Yönleri
 • ONES’da Satış Süreci
  • Ürün, Pazar, Rakip,Müşteri Bilgisi(Hazırlık ve Ürünün Faydası)
  • Operasyon Sürecinde Müşteriye Yaklaşma(Ortam Oluşturma)
  • ONES’da İlgi Çekme ve Merak Uyandırma
  • ONES’da İhtiyaç Belirleme
  • ONES’ da Öneri Getirme
  • ONES’da İtirazla Mücadele
  • ONES’ da Harekete Geçme Satış Kapama

MODÜL 5:

 • ONES’ da BAŞARI FORMÜLLERİ
  • İletişim Becerileri ve Beden Dili
  • ONES’ da Satış Kolaylıkları
  • ONES’da Satış Zorlukları

MODÜL 6:

 • ONES’ da KİMLERLE KARŞILAŞACAĞIM
  • Müşteri Tipleri
  • Müşteri Davranışları
  • Zor Müşterilerle Başa Çıkma
  • Müşteri Memnuniyeti Oluşturma

MODÜL 7-8:

 • Uygulama
 • Müşteri Davranışlarına Göre Hazırlanan   Senaryoların Oynanması

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz