Orman Endüstri Mühendisi

TANIM 

Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen tomruk, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir. 

GÖREVLER 

Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımı, kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür, Orman ürünlerini işveren adına satın alır, İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler, Tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir, Kesme ve soyma, kaplama üretiminde teknik hizmet verir, 
Levha üretiminde çalışmaları koordine eder. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Ağaç işleme makineleri, Bilgisayar, Ürün projelendirme için çizim alet ve gereçleri (aydınger kağıdı, şablon, kalem vb.). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe, Üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine, Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip, Ekonomi ve ticarete ilgi duyan, 
Yaratıcı ve yeniliklere açık, İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen, Bedence sağlam kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Orman endüstri mühendisi ağaç işleyen fabrika ve atölyelerde çalışır. İş hem büroda hem de talaşlı, tozlu ve gürültülü makine bölümünde yürütülür. Ağaç işleri endüstri mühendisleri, orman mühendisleri, teknisyen ve ustalarla iletişim halinde çalışırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Orman endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen kağıt, karton fabrikalarında, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontraplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı orman fakültelerinin “Orman Endüstri Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine başlayabilmek için ÖSS Sınavında yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Kimya, Fizik, Odun Anatomisi, MekanikAğaç Teknolojisi, Ormancılık Bilgisi, Ekonomi, Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kereste Endüstrisi, Odun Zararlıları, Lif Levha Endüstrisi, Fabrika Planlaması, Maliyet Muhasebesi, Üretim Planlaması, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi ve kültür dersleri verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Orman endüstri mühendisleri, üniversitede öğretim elemanı olarak görev yapıyorlarsa akademik olarak yükselme olanağına sahiptirler. Diğer işyerlerinde çalışanlar ise şef veya müdür olabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Ağaç işleri endüstri mühendisliği, orman mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi süresince öğrenciler, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi alabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir. Eğitim sonrası, kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmeyle belirlenir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.