Orman alanlarının saptanması, yeni orman arazilerinin belirlenmesi ve ağaçlandırılması, haritaların hazırlanması, ormanlarda planlı ağaç kesiminin sağlanması, orman zararlıları ve yangınları ile savaşılması konularnda eğitim verilir. Kentlerden uzakta yaşamaktan hoşlanan kişiler, ormancılıkla uğraşmaktan zevk alır.Öğretim süresi 4 yıldır. Dersler, başta botanik olmak üzere matematik, kimya, jeoloji gibi fen dersleriyle ilgilidir. Meslek derslerinin ağırlıklı olduğu lisans programında, ekonomi ve hukuk dersleri de okutulur. Öğrenciler stajlarını fakültedeki uygulama alanlarında, kamu ya da özel sektöre bağlı işletmelerde yaparlar.

Çalışma Alanları
Mezunlarına Lisans Diploması ve “Orman Mühendisi”ünvanı verilir. Orman Mühendisleri, Orman Bakanlığında ve bu bakanlığa bağlı orman işletmelerinde teknik ve idari görevlerde çalışırlar. Genellikle devlet sektöründegörev alırlar. Ülkemizde son yıllarda orman mamülleriyle ilgili gelişmeler, orman mühendislerine özel sektörün kapısını da açmıştır.