ORTOTİST/PROSTETİST

ORTOTİST/PROSTETİST engelliler ile diğer nöromüsküler ve/veya kas iskelet sistemindeki patolojiler sonucu fonksiyonel kapasiteleri ve fiziksel yetenekleri geçici veya kalıcı olarak azalan kişilere Ortez ve Protez seçim, tasarım ve yapımında görev alan profesyonel bir sağlık elemanıdır.
ORTEZ VE PROTEZ, toplum içindeki statüleri değişen kişilerin fonksiyonel seviye ve bağımsızlığını arttıran yardımcı gereçleri ve bilimsel yöntemlere dayalı yardımcı teknolojileri tasarlayan, uygulayan ve üreten bir meslek dalıdır.

ORTOTİST/PROSTETİST,anatomik ve biyomekanik prensiplere göre hastayı değerlendirip gereksinimlerini belirleyerek, doğru malzeme seçimini yaparak uygun ortez-protezi seçen, tasarlayan ve yapan ayrıca yapılmasını denetleyen, yapılan ortez/protezi hasta üzerinde değerlendiren, hasta ortez/protez uyumunu sağlayan, her hastanın bireysel farklılıklarını göz önüne alarak bu hastaların yaşam kalitelerini artırmak için hastaya özel ortez-protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri izleyen ve mesleki uygulamalarında kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan bir sağlık elemanıdır.
İyi bir ortotist/prostetist mesleğini seven, el becerisi iyi olan, fizik ve biyomekanik alanda kendini yenileme becerisine sahip, mesleki ve bilimsel olarak yetkin, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı, insan haklarına saygılı, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, çağdaş ve topluma yararlı kişidir.
EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ
Ortez ve Protez bölümü olarak amacımız; herhangi bir nedenle yetersiz kalmış ya da kaybolmuş fonksiyonel düzeyi ve mobiliteyi tekrar artırabilmek için, temel bilimleri kullanarak, hastaya özel ortez-protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan yetkin insan gücü yetiştirmektir.

SİZİ NASIL BİR EĞİTİM BEKLİYOR?
Ortotist/Prostetistin eğitiminde, kapsamlı temel bilimler, klinik bilimler ve ortez/protez yapım ve uygulama becerileri kazandırmayı amaçlayan teorik ve uygulamalı mesleki dersler yer almaktadır.
• Bölüme MF-3 puan türünden öğrenci kabul edilir.
• Eğitim süresi 4 yıldır.
• Hazırlık zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak devam edilebilir. İngilizce eğitimi programın içine yayılmıştır.
• Kredili sistem ile uyumlu eğitim verilmektedir.
• Ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler yıl ya da dönemden değil dersten geçmekte ya da kalmaktadır. Öğrencinin dersten kalması durumunda bir sonraki yıl aynı dönem dersi tekrarlamaktadır.
• Bölümümüz uygulama ağırlıklı olup ilk sınıftan itibaren klinik uygulamalar eğitim planı içinde yer almaktadır.
• Eğitimler derslik ve laboratuvar alanlarında verilmektedir.
• Stajlar ‘Ortez Protez Bölümü Staj Yönergesi’ne uygun olarak devam ettirilmektedir.
• Stajlar 2. ve 3.sınıflar için zorunlu yaz stajı şeklinde 4 hafta, 4.sınıfda ise güz ve bahar yarıyılı süresince haftada 4 gün şeklinde sürdürülmektedir
• Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü öğrencilerinin stajları, Medipol Üniversitesi’ne bağlı birimlerde veya Dekanlık tarafından uygun görülen diğer yurtiçi ve yurtdışı resmi sağlık kurumlarında yapılacaktır.
• 4 yıllık eğitimi tamamlayanlara lisans diploması ile Ortotist-Ortez Uzmanı/Prostetist-Protez Uzmanı unvanı verilir.
• Başarılı olan öğrenciler yüksek lisans yapabilir.
• Bütünleşik eğitim sistemi ile 5.yıl sonunda başarılı olan öğrenciler Bilim Uzmanlığınıalmaktadır.

İŞ İMKÂNLARI
Sağlık alanında ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde, sağlıklı, hasta ve engellilerin günlük yaşamda bağımsızlığı ve hareketliliği için cihaz kullanımının öneminin anlaşılması sonucu Ortotist/Prostetistlik sağlık alanında ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde bugün ve gelecekte iş bulma sorunu olmayan bir meslektir. Programdan mezun olacak Ortotist- Prostetistler devlet ve özel sektör hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ile özel ve kamu ortez protez atölyelerinde görev alabilecektir. Yüksek lisans ve doktora yaparak Ortez-Protez önlisans ve lisans programlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.