Oto Elektrikçisi

TANIM 

Motorlu taşıtlarda, aracın elektrik sistemlerindeki arızayı bulan, elektrik donanımının yapılması, onarılması ve yenileştirilmesi gibi çalışmalarda bulunan kişidir. 

GÖREVLER 

Aracın aydınlatma, ısıtma sistemlerindeki arızayı bulur ve onarır, Oto elektrik tesisatını döşer, gerekli ayarları teknik kurallara uygun olarak yapar, Değişik marka ve modeldeki taşıtların marş motorları, marş şalterleri, alternatörler, alternatör regülatörleri (konjektör), aydınlatma sistemleri, far ayarları, bataryalar (akü), bobinler, alet tablosu göstergeleri ve ateşleme sistemlerini kontrol eder, arızalarını saptar, Arızalı parçaları, yenisiyle değiştirir veya onarır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

İnç ve matrik anahtar takımları, Çeşitli boyutta tornavida ve pensler, kablo sıyırma pensi, buji lokması, ayar pensi, tesviyeci tezgah mengenesi, kutupbaşı temizleme fırçası, hidrometre, çektirme, burç sökme takma aparatı, lehim tabancası, far ayar cihazı, avans ayar tabancası, batarya şarj cihazı, ampermetre, voltmetre, zımpara taşı, kablo, ampul, duy, zımpara, age civata, somun vb. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Oto elektrikçisi olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine meraklı ve bu alanda yetenekli, El becerisine sahip, Dikkatli ve titiz, Görme keskinliğine sahip kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Oto elektrikçileri fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Görev ortamı oldukça temizdir. Elektrikçi birinci derecede malzemelerle ilgilidir. Çalışırken eğilmek, diz çökmek gibi pozisyonlarda bulunmak gerekebilir. İşletme yöneticileriyle, İşletme sahipleriyle, Şoförlerle, Müşterilerle ve meslektaşlarıyla iletişimde bulunur. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Otomobil fabrikalarında ve oto elektrikçiliği yapan büyük ve küçük işletmelerde çalışırlar. Mesleğin eğitimini alan kişiler, kendi işyerlerini açabildikleri gibi, başka işveren yanında çalışmak istedikleri takdirde, iş bulmakta zorlanmazlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca, motor Anadolu teknik liseleri ve endüstri meslek liselerinin motor bölümlerinde ders olarak verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Çırak adayları; haftada bir gün işletmede, 5 gün işyerinde eğitime katılmaktadır. Eğitim, uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Pratik eğitimde: Konular, bizzat uygulama yapılarak kavratılmaktadır (örneğin: Bakır, pirinç, çelik parçalarının yumuşak ve sert lehimleme işlemlerini yapmak, ateşleme ve avans ayarını yapmak gibi). Pratik eğitimde, ayrıca, iş güvenliği, iş kazalarından kaçınma yolları gibi konularda gösterilir. Teknik eğitimde ise: Meslek Bilgisi ile Mesleki ve Teknik Resim konuları öğretilmektedir. Meslek Bilgisi dersinde; oto elektrikçiliğinde kullanılan takım cihaz ve avadanlıkların özellikleri, oto elektrik temel ilkeleri, basit elektrik devresi ve özellikleri, oto elektrik tesislerinin yapısı ve çalışma şekilleri öğretilir. Mesleki ve Teknik Resim derslerinde ise; oto elektrikçilerinin işletmelerinde kullanacakları resimlerin okunması ve açıklanması, işletmelerde hazırlanacak basit parçaların atölye taslaklarının çizilmesi, oto elektrik tesislerine ve aletlerine ait şemaların okunması ile bu alet ve şemalardan yararlanarak bağlantı şemalarının hazırlanması konuları öğretilmektedir. 
Endüstri meslek liseleri ilköğretim okulundan sonra 4 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada üç gün işletmelerde yaparlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Oto elektrikçiliği mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Elektronikçi, Elektrikçi, Oto Tamircisi, Bobinajcı, Elektrik Teknisyeni. 
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 
İşletmelerde meslek eğitimi yapan meslek lisesi öğrencileri asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret alırlar. Meslek eğitimi süresince çırak, asgari ücretin en az %30 u oranında ücret alır. Bu ücret, çıraklara ve kalfalara haftalık olarak ödenmektedir. Kendi işyerinde ve bir işveren yanında oto elektrikçisi olarak çalışan meslek elemanlarının aylık kazancı, asgari ücretin ortalama 4 katı civarındadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.