Oto Yedek Parça Satış Elemanı

TANIM 

Oto yedek parça satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. 

GÖREVLER 

Yedek parçaları oto marka ve modellerine göre ayırarak düzenli bir şekilde ilgili bölümlerine yerleştirir, Müşterinin istediği yedek parçanın model ve markasını belirler, Müşterinin istediği yedek parçanın satışını yapar, Yapılan işlerle ilgili kayıtları tutar, Müşterinin iade ettiği yedek parçaları teslim alarak ilgili bölümlerine yerleştirir, Arızası belirlenen yedek parçaların ilgili firmaya iadesini yapar, Bilgisayarla çalışan işyerlerinde giriş çıkışları yaparak stok durumlarını takip eder, Satacağı ürünün özelliklerini bilir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Ürünü tanıtıcı broşür ve kataloglar, hesap makinesi, bilgisayar, yazar kasa, fatura ve sevk irsaliyesi. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Oto yedek parça satış elemanı olmak isteyenlerin; İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve girişken, İkna yeteneğine sahip, Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen, Teknolojik gelişmelere açık olan, Grup (ekip) çalışmasına yatkın, Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Oto yedek parça satış elemanları genellikle kapalı ortamlarda çalışırlar. Bulundukları ortam madeni ve madeni yağ kokuludur. Müşterilerle ve diğer meslektaşlarıyla iletişimde bulunurlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Teknolojik gelişmenin ve değişimin en hızlı gerçekleştiği alanlardan biri de otomobil sektörüdür. Çok kısa sürede yeni otomobil ve otomobille ilgili sistem ve parçalar piyasaya girmektedir. Bu sistemlerin bakım ve onarımının kısa sürede doğru olarak yapılması, uygun yedek parça kullanımına bağlıdır. Oto yedek parça satışında, parçaları iyi tanıyan, kalitesini ve kullanım alanlarını bilen, otomobil tamircisine ve otomobil sahibine doğru öneriler yapacak, satış elemanlarına gereksinim vardır. Mesleğin eğitimini alan kişiler daha çok küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerindeki oto yedek parçası satan işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca kendine ait işyerleri de açabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleki eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslek eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Oto Yedek Parça Satış Elemanı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır. Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan teorik öğretimin 1/3 ü genel kültür dersleri, 2/3 ü ise meslek bilgisi derslerinden oluşur. Eğitim süresince öğrencilere, Muhasebe, İş Güvenliği, Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Meslek Bilgisi, Muhasebe, Bilgi İşlem, İş Bilgisi, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri ve Satış Belgesi, dersleri verilmektedir. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve unvanı verilir

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Oto Yedek Parça Satış Elemanı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. 
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. 
Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Diğer satış elemanları, pazarlamacı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Çıraklık eğitimi süresince çalıştıkları işverenler tarafından asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret ödenir. Kendi adına işyeri açanların kazançları oldukça yüksek olmakla beraber, bir işyerinde çalışanların ücret durumu asgari ücretten az olmamak şartı ile şahsın deneyimi ve işverenle anlaşmasına göre değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.