Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıtlarını planlayan ve üretimini denetleyen kişidir.Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir.2 ya da 2,5 yılı kapsayan lisansüstü eğitim sırasında; Otomotiv Mühendisliği, İçten Yanmalı Motorlar, Taşıt Tekniği, Raylı Taşıtlar, Arazi Taşıtları gibi zorunlu derslerin yanında Ulaşım Tekniği, Roket Motorları, Otomatik Kontrol, Güç İletimi, Ziraatte Mekanizasyon gibi seçmeli dersler de verilir.

Çalışma Alanları
Otomotiv sektörü ülkemizde en gelişmiş sektörler arasında yer almaktadır. Özellikle İstanbul, Bur-sa, İzmir gibi illerimizde özel sektöre ait otomotiv motor ve cihazlarının üretimini yapan fabrikalar vardır. Bu nedenle özellikle otomotiv sanayiinin gelişmiş olduğu bölgelerde çalışabilirler. Otomotiv mühendisi işe ilk girdiğinde çalıştığı işletmede bir süre oryantasyon eğitimine tabi tutu-lur. Bundan sonra mühendis olarak işe başlar. Kişi belli bir süreye bağlı kalmaksızın, kişisel olarak göstereceği performansa bağlı olarak baş mühendis, bölüm müdürü, genel müdür yardımcısı veya koordinatör müdür olduktan sonra, genel müdürlüğe kadar yükselebilir. Günümüzde, mühendis-lik alanında mesleki eğitimlerini tamamlayanlar işletme alanında yüksek lisans yaptıkları takdirde yönetici kadrolarda daha fazla yer alabilirler.