Süreç Yönetimi Eğitimi

Yazar: admin

SÜREÇLERLE YÖNETİM Neden ? Kıt kaynakların optimum kullanımının zorunlu olduğu çağımızda, klasik fonksiyonel yapı ve yönetim yerini SÜREÇ Yaklaşımına bırakmak zorunda kalmıştır. Süreçlerin, süreç bileşenlerinin ve hepsinde önemlisi Süreç Performans Göstergelerinin belirlenmesi, ulaşılmak istenen hedeflerle…

Malzeme Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Yazar: admin

MALZEME TEDARİK ZİNCİRİ ve LOJİSTİK YÖNETİMİ  AMAÇ: Yeni ve bütünsel Lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin (supply chain management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli…

Ms Project ile Planlama ve Proje Yönetimi

Yazar: admin

Bölüm 1- Yeni Proje Oluşturma   Ms Project’te yeni proje oluşturulması   Proje aktivitelerinin (tasks) programa girilmesi   Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması   Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi  …

ISO 9001:2000 KYS iç Denetçi Eğitimi

Yazar: admin

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi  SEMİNERİN HEDEFİ Katılımcıların, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ile ISO 9001:2008 Kalite…

ISO 9001:2000 KYS Temel Eğitimi

Yazar: admin

SEMİNERİN HEDEFİ     SEMİNERİN İÇERİĞİ İş Yaşamının Gerçekleri ve Kalite Yönetim Sisteminin Önemi    Kalite Kavramları ve Tanımlar    ISO 9001 Nedir, Ne Değildir, Ne Sağlar    Standartla Ilgili Bilgiler    Kalite Yönetiminin Temel…

Tahsilat Becerileri Eğitimi

Yazar: admin

Eğitimin Amacı Satış; organizasyonların var olma sebepleri ve para kaynaklarıdır. Bu değerli aktivitenin mümkün olduğunca nakde dönüşmesinin sağlanması, firmaların iktisadî olarak güçlenmelerini ve büyümelerini getirecektir. Bu nedenle; satış işinin nakde zamanında dönebilmesi son derece önemlidir.…

Satışta Koçluk Eğitimi – Coaching

Yazar: admin

Eğitimin Amacı Organizasyonların para kazanan birimi olarak satış departmanının daha etkin yönetilebilmesi için pratik tavsiyeler Kimler Katılmalı Organizasyonların satış ve pazarlama birimlerinde çalışan orta kademe yöneticiler ve yönetici adayları Eğitimin İçeriği TANIMLAR İktidar Yönetim, Yönetici…

Etkili İletişim Ve Beden Dili

Yazar: admin

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ İletişim Kavramının Tanımı İletişim nedir İletişim ve ortak yaşam kültürünün gelişimi İletişim ve halkla ilişkiler İletişim Sürecinin İşleyişi Genel iletişim süreci modeli Gönderici kaynak ve alıcı İleti-mesaj Kodlama Kanal Geri…

TAKIM (EKİP) ÇALIŞMASI

Yazar: admin

TAKIM (EKİP) ÇALIŞMASI Eğitimin Amacı Katılımcıların potansiyellerini fark etmelerine yardımcı olmak, takım çalışanlarının verimlilik ve işbirliğinin artmasını sağlamaktır. Eğitime Kimler Katılmalı Ekip liderleri, bölüm müdürleri ve şirketlerde takım yönetme sorumluluğu taşıyanlar ve bir takımın parçası…