Patoloji Laboratuar Teknikeri

TANIM 

Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar, Otomatik veya manuel doku takibini yapar, Farklı özellikte dokuları bloklayarak kesit alır, Doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapar, Doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayrımını yapar, Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, Laboratuar araç gereçlerini dezenfekte ederek temizler, Lam ve blok arşivi yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, Cihazlar; mikroskop kan sayım cihazı, santrifuj, yarı otomize sistemler, otoanalizörler, elektronik terazi, eküv, mikrodalga fırın, Otomatik doku takip cihazı, mikrogam, Cam ve porselen malzemeler; Deney tüpü, pipet, buret, desikatör, mezur, erlent, balon, baget, joje, lam, lamem, parafin, alkol ve oksilen gibi kimyasal maddeler, 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Patoloji Laboratuar Teknikeri olmak isteyenlerin; İnsan biyolojisi ve kimya ile ilgili ve bu alanda başarılı, Göz ve el koordinasyonunu rahat sağlayan, Sağ elini rahat kullanabilen, Renkleri ayırt edebilen, Reaktif hava yolları hastalığı ve kokulara karşı alerjisi olmayan, Dikkatli ve sorumlu, Ekip çalışmasına uygun, Kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olması gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Kapalı bir ortamda çalışırlar. Kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi olasılık dahilindedir. Çalışırken laborantlarla, meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuarları, özel patoloji laboratuarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuarları, Moleküler Patoloji Laboratuarlarında çalışabilmektedirler. Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde patolojik alanında tıpta uzmanlık yapmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer vermektedirler. Yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvarı bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin Ebelik, EbelikHemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar “Patoloji Laboratuar” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda, kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara, isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili , Yabancı dil,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra Anatomi, Fizyoloji, Kimya, Histoloji, Genel Patolojide Temel Kavramlar, Genel Histoteknoloji, Özel Histokimya Teknikleri, İmmüno Histokimya Teknikleri, Moleküler Patoloji Teknikleri, Genel Sitoteknoloji, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları, Sağlık Kurumlarının işleyişi ve Yönetimi, Kişilerarası İlişkiler, İlk Yardım, Meslek İngilizcesi gibi dersleri teorik ve uygulamalı olarak alırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

“Patoloji Laboratuar” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Sağlık Eğitimi, Biyokimya, Biyoloji, Sağlık Memurluğu, Tıbbi Biyolojik Bilimler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Laborant, Laboratuar Teknisyeni. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Şartları uygun olan öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere, bazı kuruluşlarca burs verilir. Kamu sektöründe göreve başlayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların aldığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel sektörde ilk işe girişte alınan ücret asgari ücretin 2-3 katı olmaktadır. Kazanç özel ve kamu sektörü arasında farklılıklar göstermektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.