Personel Özlük İşlemleri
Süre 1 gün

Eğitim İçeriği

 • İş akdi, süreli, süresiz, part time, kısmi süreli , süresi belirli iş akdi yapmanın esasları

 • İş akdinin feshi, feshin geçerli sebebe dayandırılması, feshin geçerli sebebe dayandırılmaması halinde sonuçlar

 • İŞKUR a bildirimler

 • Kıdem ve İhbar tazminatı hesaplama usulleri, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasına dahil olan ve olmayan ödemeler

 • İbraname düzenlenmesi, İbranamede bulunması gereken bilgiler, hukuki geçerliliği

 • Fazla mesai, fazla çalışma, fazla süreli çalışma, denkleştirme, ödünç işçi çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar

 • Fazla mesainin hesaplanması, Pazar günü yapılan mesai ücreti % 100 zamlı mı ödenir ?

 • Yıllık ücretli izin, izin süresinin tespiti kıdemin hesaplanması

 • Doğum izni, süt izninin toplu olarak kullandırılmasında sürenin hesabı

 • Personele yapılan aynı ödemelerin (yemek, servis, giyim eşyası, erzak, mavi kart, akbil, şahsi aracına benzin vb) vergi ve SSK primi karşısındaki durumu

 • Personel özlük dosyası muhteviyatı

 • 30 günden az çalışanların kuruma bildirilmesi

 • İşsizlik sigortası uygulaması

 • Zorunlu çalıştırma (özürlü, mahkum, terör mağduru)

 • İşyeri doktoru, işyeri hemşiresi, sağlık memuru çalıştırma zorunluluğu ile ilgili usul esaslar

 • Emzirme odası kreş açma zorunluluğu

 • Çalışan sayısına bağlı olan zorunluluklar

 • Alt üst işveren ilişkileri hukuki sorumluluklar

 • Sigorta primine tabi olan ve olmayan ödemeler

 • 5510 sayılı yasal düzenleme ile getirilen yenilikler ve yükümlülükler

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 4. Eğitim Saatleri
  10.00-17.00

 5. Eğitim Yeri
  The Green Park Otel- Taksim İstanbul

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz