Petrokimya Teknisyeni

TANIM 

İçinde, petrolden çıkarılan hidrokarbonların kimyasal reaksiyona girerek hidrojen kaybettiği veya kazandığı, reaktör adı verilen bir cihazı çalıştıran veya çalıştırılmasına nezaret eden kişidir. 

GÖREVLER 

Reaksiyona girecek maddelerin ve reaktörün ön hazırlıklarını yaparak sistemi reaksiyona hazırlar, reaksiyon için uygun koşulları oluşturur, Reaktörün vanalarını gereken konuma getirerek ve kontrol panosundan kumanda ederek reaksiyonu başlatır, Reaksiyon sırasında gerekli sayı ve sıklıkta örnekler alarak analiz ve kontrolünün yapılmasını sağlar ve kayıtlarını tutar, Analiz ve kontrol sonucu verilen talimata uygun olarak reaktöre yapılan beslemeleri keser ve reaksiyonu sonlandırır, Hammadde stoklarını gözler ve ikmali konusunda ilgilileri uyarır, Reaktörün basit bakım ve onarımını yapar, gerektiğinde bakımla ilgili sorunları ilgililere aktarır, Çalışma yerinin ve reaktörün temizliğini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Reaktör ve reaktör donanımı, Çeşitli pompalar, Kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma araç ve gereçleri, Çeşitli tartı ve ölçü aletleri, Kalite kontrol cihazları, Çeşitli el aletleri, Kimyasal maddeler, Gerekli iş güvenliği teçhizatı vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Reaktör operatörü olmak isteyenlerin; Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, El ve gözü eşgüdümle kullanabilen, Kimya ve fizik konularına ilgi duyan ve bu konuda başarılı, Dikkatli, sorumluluk sahibi ve tedbirli kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Reaktör operatörleri petrokimya rafinerilerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kapalı, gürültülü, pis kokulu ve kirlidir. Reaktör operatörü birinci derecede makinelerle ilgilidir ve görevini genellikle yalnız yapar. Petrol mühendisi ve diğer operatörlerle birlikte çalışırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Reaktör operatörleri petrokimya sanayii dediğimiz petrolden çeşitli maddeler elde edilen işletmelerde çalışmaktadırlar. Bunların başında Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), PetroKimya Holding A.Ş. (PETKİM) gelmektedir. Bunlardan başka hammaddesi petrol olan boya, pet şişe, lastik vb. ürün imali yapan özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman sıkıntısı çekilmekte ve lise, meslek lisesi mezunlarından eleman yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Mesleğin gelecekteki çalışma alanı gelişen teknolojiye paralel olarak daha da genişleyecektir. Günümüzde yaygın kullanım alanı bulunan petrokimya ürünlerinin işlendiği işletmelerin hızla artması ve tüketicinin kaliteli mal isteği bu alanda teknik eğitim görmüş personel ihtiyacını artırmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi endüstri meslek ve çok programlı liselerin “PetroKimya” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Meslek eğitmi süresince Teorik dersler ve pratik dersler birlikte verilmektedir. Eğitim süresi, endüstri meslek liselerinde ve çok programlı liselerde 4 yıldır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin PetroKimya bölümünden mezun olanlar Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Hasat Sonrası Teknolojisi, Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Lastik – Plastik, Maden, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kağıtçılık, Tarımsal Laboratuar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi ön lisans programlarına gereken şartları taşımaları halinde sınavsız olarak girebilirler.Çalışma deneyimi, başarısı ve idarecilik vasıflarına göre amirlerinin kararıyla ustabaşı olabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Endüstri meslek liselerinde öğrenciler, okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında, asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret alırlar. Meslek yüksekokulları yolu ile meslek öğrenenler için eğitimleri süresince herhangi bir ücret almak söz konusu değildir. Ancak, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs, kredi alabilirler. İşletmedeki eğitim süresince ise, işe işçi olarak girdikleri için bulundukları unvandan maaş almaktadırlar. Eğitim sonrası kazanç durumu işletmelere göre değişmektedir. Ücretler asgari ücretin 4-5 katına kadar çıkabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.