Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

TANIM 

Petrol ve doğal gazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Petrol ve doğal gazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır, Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik örnekler üzerinde araştırmalar yapar, elde edilen verileri değerlendirir, Sondaj için kullanılacak araç ve gereçleri saptar, Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler, Petrol ve doğal gaz çıkarma metotlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapar, Ham petrol ve doğal gazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Sondaj makineleri, Değişik killerden yapılmış sondaj çamurları, 
Çizim, hesaplama ve ölçüm için gerekli malzemeler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Petrol ve doğal gaz mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen, Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan, Tertipli ve düzenli çalışan, Ayrıntılara dikkat eden, İyi gözlem yapabilen ve yaratıcı 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Petrol ve doğal gaz mühendisleri, GÖREVLERini genellikle arazide ve açık havada, kısmen laboratuarlarda yürütürler. Çalışma ortamı sıcak, soğuk veya tozlu olabilir. Petrol ve doğal gaz mühendisleri, jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, tekniker ve işçilerle işbirliği halinde çalışmak durumundadırlar. GÖREVLERi seyahat etmelerini gerektirebilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Petrol ve doğal gaz mühendisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı şirketlerinde, yabancı şirketlerde çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelerin “Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine başlayabilmek için ÖSS sınavında yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; ilk iki yılda Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri ile temel mühendislik derslerine ağırlık verilirken, son iki yılda Sondaj Mühendisliği, Petrol Üretim Mühendisliği, Jeoloji İlkeleri, Doğal gaz Mühendisliği, Petrol Ekonomisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim, teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Mezun olabilmek için toplam 8 haftalık yaz stajı zorunludur. 

MESLEKTE İLERLEME 

Akademik kariyer yaparak yükselebilirler. Çalıştığı kuruluş veya şirkette üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, maden mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. Ayrıca, yaz aylarındaki staj süresinde, az da olsa bir ücret elde edebilirler. Eğitim sonrasında, kamu sektöründe çalışan meslek elemanı teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadır. Özel sektörde çalışanların ücretleri ise değişiklik göstermektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.