Petrol Mühendisliği bölümü, petrolün bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapar. Petrol Mühendisleri, petrol yataklarının potansiyelini, verimliliğini araştırır; arama ve sondaj çalışmaları, sırasında jeologlarla birlikte çalışır. Jeotermal kaynakların bulunması ve kullanılması petrol mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.Öğretim süresi 4 yıldır. Temel fen dersleri ile statik, mukavemet, jeoloji, fiziko-kimya, hidrolik, petrografi, petrol jeolojisi, petrol üretim teknikleri, jeofizik termodinamik, petrol hukuku, petrol ekonomisi gibi mühendislik ve meslek dersleri okursun. Yaz aylarında staj yapmak zorundasın.

Çalışma Alanları
Mezunlarına “Petrol Mühendisi” ünvanı verilir. Bu meslekte, Petrol, doğalgaz ve jeotermel enerji kaynaklarının sondajı, üretimi, işletilmesi ve boru hatlarıyla taşınması işleri yapılır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İşletmeleri , MTA, DSİ, BOTAŞ ve İgdaş gibi kurumlarda çalışırlar.