Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikeri

TANIM 

Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde görev alan kişidir.

GÖREVLER 

Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşifi ile çizimini yapar, Topluma açık yeşil (dinlenme) alanlar ve spor tesisleri oluşturulmasında metraj çıkarma ve fiyatlandırma hizmetleri verir, bu alanların bakım–onarım işlerinde görev alır, Peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanmasını denetler, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının hakediş dosyalarını hazırlar, Peyzaj uygulamalarında ana materyal olarak kullanılan her türlü ağaç, ağaççık, çalı, yıllık ve çok yıllık bitkilerin üretimi, günlük bakımı, zararlılarla mücadelesi ve hasat işlemleri ile satış işlemlerini yapar ya da yapılmasını sağlar, Arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçileri yönlendirir, uygulamaları takip eder ve puantaj tutar, 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Her türlü tarımsal alet ve makineler (çim biçme makinesi, budama makası ve makineleri, çapa traktörleri, toprak tesviye aletleri vb.), Her türlü teknik çizim araçgereci (çeşitli kalemler,çeşitli kağıtlar, çizim takımları vb.), Her türlü büro makineleri(bilgisayar,ozalit/fotokopi makinası vb.), 
Teknik çizime yönelik bilgisayar programları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin; Biyolojiye ilgili, Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan, Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, Estetik görüş sahibi, 
Doğal yaşam, çevre ve sanata karşı ilgili, Açık havada çalışmaktan hoşlanan, Bedence sağlıklı ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Ayrıca yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri yaptığı işin aşamalarına göre değişik yer ve koşullarda çalışmaktadır. Bunlar kısaca; Büro ortamı: Çizim ve projelendirme etapları için gerekli araç gereçle donatılmış aydınlık,temiz ve sessiz ortamlardır. Bu mekanda çalışmalar genellikle oturarak gerçekleştirilir. Arazi çalışmaları: İnşai ve bitkisel uygulamaların gerçekleştirildiği yer dış mekanlardır. Arazinin en uygun nasıl kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, bitki dikimi için zemin çalışmaları, bitki yükleme, beton döktürme, taş döşettirme vb. işler açık havada çalışılmasını gerektirir.Genellikle ayakta çalışılır. Çok sıcak ve çok soğuk hava koşulları bitki ve inşaata uygun olmadığından bu meslekte arazi çalışmaları sıklıkla ilkbahar (NisanMayısHaziran) ve sonbahar (EylülEkimKasım) aylarında yapılmaktadır. Çalışma ortamı tozlu, çamurlu, ıslak ve gürültülü olabilmektedir. 
Sera ve fidanlık gibi üretim alanları: Seralarda süs bitkilerinin ve kesme çiçek olarak kullanılan bitki türlerinin, fidanlıklarda ise genellikle çok yıllık ağaç ve ağaççıkların üretimi ve bakımı yapılır. Bu alanlar arazi koşullarına göre nispeten daha korunaklı ve temizdir. Hem oturarak hem ayakta çalışılabilir. Bu meslekte bankalar, iş merkezi gibi yerlerin iç mekanlarındaki bitkiler ile spor tesislerindeki yeşil alanların periyodik bakım hizmetlerini de vermek mümkündür. Meslek elemanları peyzaj mimarı, ziraat/inşaat mühendisi, mimar ve arazi sahipleri ile iletişim halinde çalışırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerleri belediye, araştırma merkezi, İller Bankası, tarımsal araştırma enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler. 
Meslek kendi işini kurmaya da son derece elverişlidir. Genelde çok fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından kırsal alan veya çevre düzenlemesi hizmetleri, periyodik bakımonarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açılabilir. Ayrıca süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilir. Ancak sera inşası ve fidanlık oluşturmak büro açmaya nazaran daha fazla sermaye gerektirecektir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri” ile ” Peyzaj” önlisans programlarında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde başlanabilir.Bunlar için; 
Meslek liselerinin; Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat alan/kol/bölümlerinden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları halinde “Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri ” “Peyzaj” ve “Peyzaj ve Süs Bitkileri” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Kontenjan durumuna göre yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse ÖSS Eşit Ağırlık (EA1) puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitimin süresi 2 yıldır.(4 yarıyıl) Eğitim süresince dersler teorik ve uygulama ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Peyzaj mimarlığı uygulamaları ve süs bitkilerinin üretimi hizmetlerini veren nitelikli ara eleman yetiştirmek için, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanında; I.Yarıyıl : Ölçme, Botanik, Seracılık I, Matematik, Teknik Resim I, Bilgisayar … II.Yarıyıl : Süs Bitkileri Yetiştirmenin Temel İlkeleri, Temel Tasar, Ekoloji, Alet ve İnşaat Bilgisi, Sulama, Seracılık II…. III.Yarıyıl: Gübreleme, Peyzaj Donatı Elemanları, Kesme Çiçek, İç Mekan Süs Bitkileri …. IV.Yarıyıl: Ağaç ve Çalılar, Peyzaj Yapı Malzemeleri, Röleve ve Aplikasyon, Örtü Bitkileri ve Çimler, Genel Ekonomi ve Pazarlama, Keşif ve Metraj gibi mesleki dersler verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerliği önlisans programı mezunları ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Peyzaj Mimarlığı, Bitkisel Üretim, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalışırken,beceriye bağlı olarak bilgisayar destekli dizayn proğramlarında, çeşitli donatı elemanlarının tasarımı ve imalatında, ihale dosyalarının oluşturulması ve hakedişlerin düzenlenmesi konularında yada çeşitli süs bitkileri ve kesme çiçek türlerinin üretimi ve ıslahı konusunda uzmanlaşma sağlanabilir. İşyerinin şekline göre şef veya konrolör konumuna gelinebilir. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Bazı kamu kurumları ile özel işyerleri veya vakıfların sağladığı burslardan da yararlanabilirler. Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise yetenek ve özelliklerine göre ücretlendirilmektedir. İlk işe girişte asgari ücret söz konusu olup, tecrübeye göre asgari ücretin 2 katına kadar çıkabilmektedir. Kendi işyerinde çalışanların kazançları da sektördeki gelişmelere, piyasanın o sıradaki durumuna ve kişinin başarısına bağlıdır. Hizmete olan talep ekonomik gelişmişlik ile çok yakından ilgili olduğundan şu anda turistik yörelerde ve büyük şehirlerde iş bulma olanağı ve kazanç daha yüksektir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.