Plastik İşlemeci

TANIM 

Plastik hammaddenin eritilerek, hazırlanan kalıba göre istenilen şekle dönüştürülmesini gerçekleştiren, bu işlem yapılırken kullanılan kalıp ve makinelerin bakım ve onarımını sağlayan kişidir. 

GÖREVLER 

Plastik enjeksiyon ve extruzyon kalıplama makinelerinin genel bakımını, günlük kontrolünü yapar işe hazırlar, Kalıbı makineye takar (enjeksiyon, şişirme, çekme, savurma, kaplama yöntemleriyle çalışan makinelerden biri olabilir.), Hammaddeyi ve boya maddelerini karıştırma makinesinde formüle göre karıştırır, Plastik hammaddeyi makinenin deposuna doldurur, Kalıplama işlemi için gerekli ısıyı elde etmek üzere termostatı ve basıncı ayarlar, Makineyi çalıştırır ve erimiş hammaddenin kalıba geçmesini sağlar, Makinenin düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol eder, Ürünün renk, şekil, ölçü, yüzey kalite, sertlik kontrollerini yapar, Makinenin manuel, yarı otomatik, nihai gramaj, full otomatik ayarlarını, baskı zamanını, soğuma zamanını ayarlar, Seri üretimde makinenin çalışmasını kontrol eder, Kalıplanan ve makineden çıkan mamulün üzerindeki fazlalıkları temizler, Artık plastik malzemeyi yeniden işleme hazırlamak üzere öğütür, Üretim formu doldurur, Üretim sonunda ocağı boşaltır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Gravür (plastik hammadde), Enjeksiyon makinesi, Şişirme makinesi, Çekme makinesi, Savurma makinesi, Kaplama makinesi, Çeşitli plastik boyaları, Kırma makinesi, Anahtar takımı, Matkap, mengene, Tornavida, yağdanlık, zincir. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Plastik işlemeci olmak isteyenlerin; Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen, Aletlerle ve malzemelerle çalışmaktan hoşlanan, El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, Rutin işlerden sıkılmayan, Dikkatli ve tedbirli, Bedence güçlü kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çalışma ortamı gürültülü ve kokulu olabilir.Yapılan iş ayakta olmayı gerektirdiği kadar oturmayı da gerektirir. Bu mesleği yürütenler birinci derecede alet makine ve malzemelerle ilgilidirler. Birlikte görev yaptıkları kimselerle iletişim kurarlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Otomobil fabrikalarında ve oto elektrikçiliği yapan büyük ve küçük işletmelerde çalışırlar. Mesleğin eğitimini alan kişiler, kendi işyerlerini açabildikleri gibi, başka işveren yanında çalışmak istedikleri takdirde, iş bulmakta zorlanmazlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim merkezlerinde bu mesleğin eğitim süresi lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Haftanın 1 günü teorik, 5 günü ise işletmelerde pratik olarak meslek eğitimi verilmektedir. Teorik Eğitimde; Genel kültür derslerinin yanı sıra Teknik Resim (çizgi ve yazı çeşitleri, geometrik çizimler, izdüşüm, görünüş çıkarma); Meslek Bilgisi (plastiklerin TANIMı, türleri, kullanım alanları, işleme teknikleri, kullanım miktarları, kalıplama yöntemi) dersleri verilmektedir. Teorik eğitim işyerlerinde yapılan pratik eğitime paralel olacak şekilde planlanmıştır. Pratik eğitimde meslek derslerinde öğrenilen bilgilerin iş üzerinde kullanılması ve geliştirilmesi sağlanır.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Plastik işlemeciliği mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. 
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Tornacı, frezeci 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 

Eğitim esnasında işletmelerde meslek eğitimi gören çırak öğrencilere, işverenlerce yaşlarına uygun olarak asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere aylık ücret ödenmektedir. Çıraklık eğitimi boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe ödenmektedir.Özel işyerlerinde çalışanlar yapılan işteki başarıya ve işyerinin durumuna göre asgari ücretin 2-3 katı oranında ücret alabilirler. Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.