Polis Memuru

TANIM 

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. 

GÖREVLER 

Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur, İzinsiz toplantı ve yürüyüşlere engel olur ve bununla ilgili önlemler alır, Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerinde tedbirler alır, Trafik düzenini ve akışını sağlar, İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır, Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, haklarında yasal işlemleri yapar, Güvenlik altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller, Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çeşitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop, Telsiz, faks, telefon, Bilgisayar, Çeşitli tipteki taşıtlar (helikopter, taksi, panzer vb.), Çeşitli büro malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Polis olmak isteyenlerin; Bedence güçlü, dayanıklı, Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen, Disipline uyan, yönergeleri uygulayan, İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı, Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli, İnsanlara saygılı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişkendir. Örneğin, trafik polisi genelde açık havada, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan bir polis kapalı ve gürültülü ortamda, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı ortamda, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevini yerine getirir. Polisler çalışırken suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve halktan kişilerle iletişim halindedirler. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından diğer kamu personeline göre daha kısa sürede emekli olurlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır. Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Meslek eğitimini tamamlayanlar Emniyet Teşkilatı birimlerine aday polis memuru olarak atanırlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi yurdun pek çok yerinde bulunan Polislik Meslek Yüksekokullarında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavına girip bu sınavdan şart konulan taban puanı almak, Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış ve 27 yaşından gün almamış olmak, (18 yaşından sonra yaptırılan yaş değişikliklerinde değiştirmeden önceki yaş dikkate alınır), 
Bayanlar için 18 yaşını bitirmiş 23’den gün almamış olmak, Askerlik yapan erkek adaylar için, 25’den gün almamış olmak, Askerlik yapmayan erkek adaylar için, 18 yaşını bitirip 23’den gün almamış olmak, Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm. den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg.dan eksik veya fazla olmamak, MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI ile ilgili detay bilgileri Meslek Danışma Merkezinde bulunan “Polis Okulu” EğitimÖğretim bilgi dosyasından edinilebilir.) Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okullarında yapılan mülakat ve yazılı sınavları kazanmak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 2 yıl olup, Polis Memuru olmak için lise ve dengi okul mezunu olunması gerekmektedir. Öğrenciler eğitimleri süresince; polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususları ve konuyla ilgili kanuni hükümleri, silahları ve çeşitlerini, mermileri, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını, ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, suçluların yakalanmasını, delillerin incelenmesini, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanmasını, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğrenir ve bu konularla ilgili dersler alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar. İhtiyaç halinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilk kademe amir yetiştirilmek üzere komiser yardımcılığı kursu açılır. Başarılı olanlar komiser yardımcılığına atanırlar. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süresi şu şekildedir: 

BENZER MESLEKLER: 

Dedektif, koruyucu güvenlik memuru, jandarma. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Polis okullarında eğitim gören polis adayları eğitim boyunca her ay belli bir miktar harçlık almaktadırlar. Mesleki eğitimini tamamlayanlar 11/1. dereceden başlayarak asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık maaş almaktadırlar. Zaman içerisinde hizmet süreleri ve görevdeki pozisyonlarına göre bu maaş da artmaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.