PTT Genel Müdürlüğünün her yıl alanında yetişmiş, dağıtım elemanına ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın giderek arttığı göz önünde bulundurularak, önem kazanan posta hizmetlerinin eğitimli insan gücüyle karşılanması amaçlanmıştır.

Çalışma Alanları
PTT ve dağıtım şirketlerinde çalışabilmektedir.