AMAÇ

Proje Yönetimi, günümüzde kurum ve kuruluşlar için kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü projeler ve yürütülmekte olan proje aksiyonları, kurum ve kuruluşların sürekli gelişen, büyüyen ve rekabetin arttığı piyasada, iş ve çalışma ortamlarına uyum sağlamalarına ve rekabetçi ortamda avantaj yakalamalarına yardımcı olmaktadır.
Başarılı bir “proje yönetimi”, sonuçlara daha uygun maliyetle ve zaman kaybetmeden ulaşılmasını sağlar. Ancak yönetimleri bekleyen RİSKLER gözden kaçırılmamalıdır. Proje Yöneticilerinin PROJE YÖNETİMİ yanında RİSKLERİN YÖNETİMİ prensiplerini de benimsemeleri gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN AMACI;

Konu, Proje Yöneticileri tarafından “KAYIP YÖNETİMİ” kapsamında dikkate alınıp “PROJELERIN doğru Yönetilmesi için ilgili teknikler ve potansiyel Riskleri de dikkate alarak önlemlerin geliştirilmesi ve planlanması gerekmektedir. Bir disiplin ve uzmanlık alanı olarak Proje yönetimi ve Risk Yönetimi kavramlarının önemli boyutlarını katılımcılara aktarmak ve onların söz konusu “PROJE YÖNETİMİ PROSESİ ve RİSK YÖNETİMİ” konularında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

İÇERİK

 • Önsöz ve Eğitimin Amacı,

 • Proje nedir? Amacı, Tanımlar,

 • Proje Tarihçesi, çeşitleri, Proje Yönetim Üçgeni,

 • Proje Yönetiminin özellikleri, Yönetimin Bileşenleri,

 • Proje yönetimi Organizasyonu, Yönetici nitelikleri

 • Proje Yönetiminde Başarısızlığa götürecek nedenler,

 • Proje Yönetiminin Yararları,

 • Proje süreci, Şebeke diyagramı, PERT, CPM, GANTT şeması,

 • Projenin başlatılması, Projenin planlanması,

 • Projenin yürütülmesi, Projenin kontrolü, Kapatılması,

 • Proje Yönetiminde RİSK YÖNETİMİ, Olası Riskler,

 • Belirsizlik, Risk Alma, Sezgi, Sezgisel düşünce ve Şans,

 • RAD. Risk Analiz ve Değerlendirme, Metodolojiler,

 • Risk Yönetiminin dikkate alacağı Mevzuat, Atık Yönetimi,

 • Madencilikte İSG. ve Çevresel Faktörler,

 • Siyanür Yönetimi (CN, HCN)

 • Proje örnekleri Grup çalışması,

 • Ders sonu sınav ve Sınav sorularının yanıtlanması,

 • Katılımcı görüşleri, Sorular ve Cevaplar,

SÜRE:

2 gün

 

KİMLER KATILMALI

Üst Yöneticiler, Proje Yöneticileri, proje yönetimine destek veren personel katılabilirler Proje yönetimi ile ilgili becerisini geliştirmek isteyen, şirket içinde proje yönetimi sistemini kurmak isteyen yöneticiler, mühendisler, şefler, ekip liderleri,
 

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz