Radyo Televizyon Program Yapımcısı (Prodüktör)

TANIM 

Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. 

GÖREVLER 

Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü), araştırır, ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır, Yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirler, Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler, Program için gerekli ortamı, sahneyi hazırlatır, Yayınlanmadan önce programı izler, belirlenen süreye göre ayarlar, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim eder, Denetlenen programın üzerinde yapılması gereken değişiklikleri yapar ve programı ilgili birime teslim eder, Hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Kırtasiye malzemeleri, İletişim araçları (telefon, faks), Bilgisayar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Program yapımcısı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Bir işi planlama ve uygulama gücüne, İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip, Yaratıcı, titiz, düzenli ve disiplinli kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Program yapımcıları, GÖREVLERini genelde kapalı ortamda gerçekleştirir. Çekim için gerekli malzeme ve oyuncu temini gibi GÖREVLERi de değişik ortamlarda gerçekleştirirler. Çalışma ortamı genelde sıcak ve gürültülüdür. Program yapımcısı çalışırken yönetmen ve yapımda görev alan diğer personelle iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Program yapımcıları, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Radyo ve Televizyon Programcılığı” bölümünde verilmektedir. Ayrıca, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda verilen hizmet öncesi eğitimler de bu mesleğin eğitim yerleri arasında sayılabilir. Ancak, bu meslekten farklı alanlardan mezun olan kişiler de bu meslekte çalışabilmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin; Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, Radyo ve Televizyon Bölümlerinden mezun olanlar “Radyo ve Televizyon Programcılığı” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler ve gereken koşullara sahip oldukları taktirde başvurabilirler. Sınavsız olarak yerleştirilemeyecek olanlar için ise Öğrenci Seçme sınavında yeterli “Sözel (SÖZ1)” puan almış olmak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Meslek eğitiminde; Uygarlık ve Sanat Tarihi, Sinema Dili, Türkçe, Dünya Sinema Tarihi, Güzel Sanatlar, SenaryoYönetim, Oyun, SinemaTelevizyon Tekniği, Sinema Dili, Çekim ve Yapım Teknikleri, Sinemasal Çevre Tasarımı, Film Müziği, Görüntü Perspektifi, Film Analizi, Uygulama Atölyesi, Sanat ve Sinema gibi dersler gösterilmektedir. Ayrıca, TRT ve diğer özel yayın kuruluşları prodüktör yardımcısı olarak almış oldukları elemanlara 2,5 aylık bir eğitim uygulayarak temel bilgileri vermektedirler. Eğitim bittikten sonra tecrübeli prodüktörlerin yanında 3 yıl prodüktör yardımcısı olarak çalışıldıktan sonra prodüktörlük tezi hazırlanır. Bu tez kabul edilirse prodüktör unvanıyla göreve devam edilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte ilerleme yaratıcılıkla mümkün olur. Kişi özgün, ilgi çekici programlar hazırladıkça yüksek ücretli görevler alır ve adını duyurma olanağı bulabilir. 

BENZER MESLEKLER: 

Sinema yapımcılığı, sinema yönetmenliği, tiyatro yönetmenliği (rejisörlük).

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler eğitim süresince devletin verdiği öğrenim ve harç kredisinden, çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler. TRT gibi kamu kurumlarında alınan ücret her yıl yasalarla belirlenir. Özel televizyon, radyo, reklam ve film şirketlerinde ücret sözleşmeyle saptanır. Elde edilen kazanç asgari geçim seviyesinin her zaman üzerindedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.