Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Amaç

Bu eğitim, araştırma ve geliştirme raporları yanı sıra, denetim ve teftiş elemanlarının yapacakları uygulamalara yönelik yazmaları gereken raporların etkin, verimli, anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde olması ve kurum içi yeknesaklık sağlanabilmesi amacıyla yürütülmektedir.

Bu eğitimde katılımcıya, etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Eğitim tabloların nasıl hazırlanması gerektiğini değil, nasıl okunmasını ve rapor içerisindeki etkinliklerinin ne şekilde olacağını öğreten bir modül olarak hazırlanmıştır.

Raporun şekilden öte bir yazım tekniği ile sunulması ve anlaşılır olması yanı sıra okuyucuya net bilgiler aktarması amaçlanan bir öğreti düzeyi uygulanmakta, vaka çalışmaları ile desteklenmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Raporlama Sistemi
  • Tanım
  • Raporlamanın amacı
  • Gruplama temellerine göre raporlama türleri
  • Etkin raporlama türleri
 • Rapor Hazırlama Teknikleri
  • Yazım ve yazım kuralları ile yönetim
  • Format oluşturma
  • Kurum kültürü
  • Teknik kullanım
  • Kamu raporları
 • Genel Özellikler
  • Raporla İlgili Kişilerin Düşünülmesi
  • Raporun İçeriğinin Düşünülmesi
  • Etkinliği Arttıran Teknikler
 • Rapordan Beklentinin Tespiti ve Raporda İletişim
 • Gerçeklerin Analizi ve Amacı
 • Raporların Sınıflandırılması
 • Başarılı Raporlama Biçimleri
  • Raporların En İyi Şekilde Düzenlemesi
  • Raporlama Biçiminin Oluşturulmasına Örnek Bir Uygulama
  • İhtiyaçtan Doğan Raporlama Teknikleri
 • Raporlama Biçimleri
  • Sözel Raporlar
  • Sözel Ağırlıklı Bir Raporun Hazırlanması
  • Beş Ortak Raporlama Hatası
  • Finansal Raporlar
  • Finansal Ağırlıklı Bir Raporun Hazırlanması
  • Bir Standart Oluşturma
  • Bir Biçim Saptamak
  • Dikkati Belirli Noktalara Çekmek
  • Değişiklik Önermek
  • Mali Tahlile İlişkin Rapor Yazmak
  • Birleşik Raporlar
  • Raporları Daha Okunabilir kılmanın yöntemleri
  • Metin İçindeki Grafiklerin amacı
 • Bölümlere Ayrılmak
  • Bölümleri Tanımak
  • Projenin Planlanması
  • Durum Kontrolü
  • Başkalarını Görevlendirme
  • Görevleri Koordine Etme
  • Durum Raporu Hazırlama
 • Rapor Hazırlamada Kullanılan Yöntemler
 • Anlatım Yöntemi
  • Anlatım Raporlarının Planlanması
  • Anlatım Raporlarının Hazırlanması
  • Standartlaştırılmış Bir Anlatım Raporu
 • Tablo ve Grafik Yöntemi
  • Basit Tablolar
  • Grafikler
  • Grafik Türleri
  • Grafikleri Açıklama
  • Grafikleri Perspektif İçinde Tutmak
 • Amaçlarına Göre Raporlar
  • Bilgi Raporları
  • Kontrol Raporları
  • Sorumluluk Raporları
  • Sorumluluk Raporları İlkeleri
  • Sorumluluk Raporunun Düzenlenmesi
  • İstisna Raporları
  • Etkili Bir İstisna Raporları Sisteminin Gerekleri
  • İstisnaları Raporlama Teknikle
  • İş Akışı raporları,
  • Basite İndirgemek
  • Şemaların yönetimi
 • Ne Zaman Rapor Yazılmaz
  • Bir Raporun İşlerliğine Son Vermek
 • Raporun Sunumu ve Sunum Teknikleri
  • Sunum Teknikleri
  • Topluluk sendromu
  • Kısa zaman diliminde etkinlik
  • Uygulamalı rapor sunumu ve vaka çalışmaları

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz