Reklam Tabelacısı

TANIM 

Bir hizmet veya bir ürünün geniş halk kitlelerine duyurulması amacıyla üzerinde tanıtıcı, açıklayıcı yazı ve şekiller bulunan çeşitli maddelerden yapılmış reklam tabelasının dizayn, imal ve montaj işlerini yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Yaptırılacak işle ilgili siparişi alır, Kullanılacak araç ve malzemeleri belirler, Yapılacak işinin şekil ve yazı dizaynını oluşturur, Dizayn edilen görüntüyü elle veya bilgisayar ortamında folyolordan keser,Yapılacak tabelanın kaba imalatını yapar veya yaptırır, Kesilen folyoları imalatı bitmiş tabelaya sabitler, Bitirilen tabelayı istenilen yere monte eder. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar ve yazıcısı, çizim programları, görüntü taramak için scaner, folyo kesici (Cutter Plotter), sac, demir, tahta, bakır alüminyum vb. tabela malzemeleri, boya ve malzemeleri, yapıştırıcılar, montaj malzemeleri, sac kıvırma ve sac kesme makineleri, plexialüminyumithal PVC malzemeleri, dijital resim ve baskı makinesi. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Reklam Tabelacısı olmak isteyenlerin; Şekil ilişkileri ve renk algısı gelişmiş, Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilen, Dikkatli, El ve parmak becerisi yüksek, Ayrıntıyı algılayabilen, Yaratıcı, Değişik görüş ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Meslek elemanları ofis (büro) ve yarı açık atölye ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı büroda ışıklı, temiz ve genelde sessizdir. Bitirilen tabelanın montajı genellikle açık havada yapıldığından yazın sıcak, kışın soğuk ortamlarda çalışılır. Atölye ortamı ise havadar, yüksek tavanlı, zaman zamanda gürültülüdür. İşyerinde müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim içerisindedirler. Birinci derecede simgelerle uğraşırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Meslek elemanlarının çalışma alanları özel sektör olup, reklam şirketleri ile büyük marketlerin dekorasyon bölümleridir. Sermaye imkanı olanların kendi işlerini kurma imkanları da mevcuttur. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleki eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Reklam Tabelacısı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır. Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan teorik öğretimin 1/3 ü genel kültür dersleri, 2/3 ü ise meslek bilgisi derslerinden oluşur. Eğitim süresince öğrencilere Muhasebe, İş Güvenliği, Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Bilgisi, Meslek Resmi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi dersleri verilmektedir. 
Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi ” ve “Kalfalık” unvanı verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Reklam Tabelacısı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. 
Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Grafiker, Profilci, Serigrafcı, Matbaacı, Afiş Ressamı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim esnasında işletmelerde çıraklık eğitimi gören çırak öğrencilere, işverenlerce yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30undan az olmamak üzere aylık ücret ödenmektedir. Çıraklık eğitimi boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe ödenmektedir. Mesleki eğitim süresince öğrencilik haklarından yararlanırlar. Bu meslekte çalışanlar yapılan işteki başarı, yaratıcılık ve performanslarına ve işyerinin durumuna göre asgari ücretin 2-3 katı arasında ücret alabilirler. Müstakil işveren olarak çalışanların ise oldukça yüksek gelir elde etmeleri mümkündür. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.