Reprezant (İlaç Tanıtım Elemanı)

TANIM 

Bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve pazarlamasıyla görevli kişidir. 

GÖREVLER 

Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir, Ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, Kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorlarını veya sağlık ocaklarını belirler, Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı ilaçla ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur, İlacın fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar, Siparişler alır ve bunları çalıştığı firmaya gönderir, Yaptığı işlemler hakkında rapor yazar ve amirine iletir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar Çeşitli kırtasiye malzemeleri, Çeşitli ilaç numuneleri, Sipariş fişi. Slayt Makinesi, Data Projektörü, Çanta 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

İlaç tanıtım elemanı (reprezant) olmak isteyenlerin; Bedensel ve ruhsal özürü bulunmayan, Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen, İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,ikna kabiliyeti yüksek, Düşüncelerini etkili bir biçimde başkalarına aktarabilen, Dış görünümüne dikkat eden, Zamanı iyi kullanabilen, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İlaç tanıtım elemanları zamanlarının büyük bir kısmını seyahat ederek geçirirler. Tanıtım için hastaneye,eczaneye veya bir doktorun yanına giderek genellikle kapalı ortamlarda bulunurlar. Bazen de çalıştıkları firmada büro ortamında görev yaparlar. Reprezantlar çalışırken doktorlarla, eczacılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı firmadaki elemanlarla iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

İlaç endüstrisi , tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Sayıları bir hayli artan değişik türdeki ilaçlara paralel olarak ilaç firmalarının sayısında da son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunun “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin Ebelik, EbelikHemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Acil Tıp Sekreterliği ve İlkyardım Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Farmakoloji, Anatomi, Fizyoloji, İlaç Pazarlama ve Satış Teknikleri, Pazarlama İlkeleri, Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Psikoloji gibi dersler verilir. Kurslara katılanlar ise Biyoloji, Farmakoloji gibi genel tıp eğitimi ile ilgili dersler görürler.

MESLEKTE İLERLEME 

“Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: 

Eczacılık, Pazarlamacılık. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler. İlaç tanıtım elemanları ilaç firmalarında çalışır ve ücretlerini firma yöneticileriyle yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Firma büyüklüğü ücretlerde etkili olsa da ortalama olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar bir ücret elde ederler. Bazı firmalarda ise elemanların çalışma gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla primli ücret sistemi uygulanmaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.